Thông báo số 06/2009/TB-LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
7
download

Thông báo số 06/2009/TB-LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 06/2009/TB-LPQT về việc ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 06/2009/TB-LPQT

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 06/2009/TB-LPQT Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO NGÀY I U Ư C QU C T NHI U BÊN CÓ HI U L C I V I VI T NAM Th a thu n gi a các nư c ASEAN v công nh n l n nhau i v i nh ng ngư i hành ngh y (“ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners”) ký t i Cha-am, Thái Lan, ngày 26 tháng 02 năm 2009, có hi u l c i v i Vi t Nam k t ngày 26 tháng 8 năm 2009. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh
Đồng bộ tài khoản