Thông báo số 1008/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 1008/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1008/TM-DM về việc cấp Visa đối với chủng loại hàng (cat) 638/639,647/648 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1008/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1008/TM-DM Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP VISA ĐỐI VỚI CHỦNG LOẠI HÀNG (CAT) 638/639,647/648, CẬP NHẬT NGÀY 26/10/2005 Căn cứ thông báo số 0825/ TM-DM ngày 28/7/2005 về việc cấp Visa tự động một số chủng loại hàng; Căn cứ thông báo số 0933/TM-DM ngày 12/9/2005 về việc ngừng nhận đăng kí 2 chủng loại hàng (cat) 647/648 và 638/639; Căn cứ đề nghị của Thương nhân, Bộ Thương mại thông báo quyết định của Liên Bộ Thương mại – Công nghiệp như sau: 1. Tiếp tục cấp Visa cho các lô hàng đã sản xuất và xuất khẩu chủng loại hàng (cat) 638/639 và 647/648 trong tháng 9 và 10/2005 nhưng chưa đăng kí cấp Visa tự động theo danh sách kèm theo. 2. Các Thương nhân có tên trong danh sách đến các phòng QLXNK khu vực để làm thủ tục cấp Visa tự động cho lô hàng xuất khẩu tháng 9 và tháng 10/2005.
Đồng bộ tài khoản