Thông báo số 1066/2005/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Thông báo số 1066/2005/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1066/2005/TM-DM về việc hướng dẫn cấp visa tự động đối với chủng loại hàng (cat.) 341/641 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1066/2005/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1066/2005/TM-DM Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 THÔNG BÁO V/V HƯỚNG DẪN CẤP VISA TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI CHỦNG LOẠI HÀNG (CAT.) 341/641 Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 và số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Tiếp theo Thông báo số 1032/TM-DM ngày 9/11/2005, Sau khi cân đối nguồn hạn ngạch, số lượng đã cấp visa và nguồn hạn ngạch còn lại: 1 Số lượng hạn ngạch còn lại tính đến ngày 29/11 98,298 2 Số lượng cấp visa trong 28 ngày đầu tháng 11 111,493 3 Số lượng dự kiến cấp visa cho các lô hàng giao trong tháng 11 130,000 Số lượng dự kiến còn lại để cấp visa cho các lô hàng cập cảng HK trước 4 1/1/2006 (4)=(1)-[(2)-(3)] 79,791 5 Số lượng đăng ký mới xuất hàng trong tháng 11 (chưa cấp) 11,814 Số lượng đăng ký xuất hàng trong tháng 12 cập cảng HK trước ngày 6 1/1/2006 55,764 7 Tổng lượng đăng ký (7)= (5)+(6) 67,578 8 Số lượng ứng trước 2006 khi HIệp định được gia hạn 52,316 9 Số lượng dự kiến còn lại (9)=(4)-(7)+(8) 64,529 Bộ Thương mại thông báo quyết định của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau:
  2. . Các Phòng Quản lý XNK Khu vực cấp visa cho các thương nhân xuất hàng có ngày cập cảng Hoa Kỳ trước ngày 1/1/2006 tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo. 2. Các Thương nhân có nhu cầu điều chỉnh/đăng ký mới đối với các lô hàng cập cảng Hoa Kỳ trước ngày 1/1/2006, đề nghị gửi theo mẫu tại Thông báo 1017/TM-DM ngày 31/10/2005 và gửi về Ban Dệt may- Bộ Thương mại để được xem xét giải quyết. Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân để thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH DỆT MAY Nguyễn Đức Thanh
Đồng bộ tài khoản