Thông báo số 1089/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 1089/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1089/TM-DM về việc cấp giấy phép xuất khẩu tự động mặt hàng Quần (Cat. 6), áo khoác nam (Cat. 14) và Vải tổng hợp (Cat. 35) sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1089/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1089/TM-DM Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 THÔNG BÁO V/V CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỰ ĐỘNG MẶT HÀNG QUẦN (CAT. 6), ÁO KHOÁC NAM (CAT. 14) VÀ VẢI TỔNG HỢP (CAT. 35) SANG THỔ NHĨ KỲ NĂM 2005 Căn cứ các Thông báo số 0099/TM-DM ngày 13/01/2005, số 0217/TM-DM ngày 14/02/2005 và số 0293/TM-DM ngày 03/03/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005; Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đến ngày 09/12/2005; Bộ Thương mại thông báo quyết định của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau: 1. Liên Bộ thực hiện cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 đối với mặt hàng Quần (Cat.6), mặt hàng áo khoác nam (Cat. 14) và mặt hàng Vải tổng hợp (Cat.35). 2. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Quy định tại các thông báo hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 trước đây với nội dung thông báo này đều hết hiệu lực. Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực và thương nhân biết và thực hiện./. Nơi gửi: KT. BỘ TRƯỞNG - Bộ Công nghiệp; THỨ TRƯỞNG - Hiệp hội Dệt may VN; - Tổng cục Hải quan; - Phòng TM & CN VN; - Các phòng QLXNK khu vực; - Tổ giám sát; - Trang mạng; - Lưu: VT, DM. Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản