Thông báo số 1090/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Thông báo số 1090/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1090/TM-DM về việc điều chỉnh nguồn hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1090/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1090/TM-DM Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH NGUỒN HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 Trên cơ sở đề nghị áp dụng điều khoản mượn trước (sử dụng hạn ngạch ứng trước của năm sau) của phía Việt Nam, Uỷ ban thực thi Hiệp định hàng dệt may của Hoa Kỳ (CITA) đã ra thông báo ban đầu về mức điều chỉnh hạn ngạch năm 2005 của một số Cat. như sau: Mức hạn ngạch trước khi điều Mức hạn ngạch sau khi điều Cat. chỉnh chỉnh 334/335 741,567 761.348 338/339 15,103,366 16.328.744 340/640 2,282,946 2.419.387 342/642 620,905 655.586 347/348 7,666,005 8.162.880 638/639 1,375,101 1.534.305 647/648 2,230,991 2.438.940 (số liệu chính thức sẽ được cập nhật trên trang mạng của Bộ Thương mại về tinh hình thực hiện visa) Các Cat. không nêu tại biểu trên không thay đổi. Việc điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2005. Ban điều hành hạn ngạch dệt may thông báo các Phòng Quản lý Xuất Nhập Khẩu và các thương nhân biết. T.L BỘ TRƯỞNG TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH DỆT MAY
  2. Nguyễn Đức Thanh
Đồng bộ tài khoản