Thông báo số 127/TB-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Thông báo số 127/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 127/TB-VP về nội dung ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hoạt động “năm 2009 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” về các giải pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009 trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 127/TB-VP

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 127/TB-VP TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2009 THÔNG BÁO NỘI DUNG Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGUYỄN THỊ THU HÀ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG “NĂM 2009 - NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”VỀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Ngày 25 tháng 02 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo hoạt động “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” về nội dung các giải pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009 trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Công an thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, Thành Đoàn TNCS thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Trung tâm Thông tin và Triển lãm thành phố, Công ty Môi trường Đô thị thành phố, Ủy ban nhân dân các quận 1, 3, 10 và Đài Truyền hình thành phố. Sau khi nghe báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, cùng các ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp đã kết luận chỉ đạo như sau: 1. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch hoạt động “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố đã ban hành, các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các sở - ngành, quận - huyện sớm có kế hoạch cụ thể, trước hết là tại cơ quan, đơn vị của mình; bổ sung lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo để phối hợp chỉ đạo, tạo sự chuyển biến từ cán bộ, công chức, người lao động đến từng Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên; hoạt động Ban Chỉ đạo lồng ghép với Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chuyển tải các tiêu chí nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhập vào các tiêu chí xây dựng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường - xã văn hóa, thị trấn văn hóa. 2. Sở Giao thông vận tải cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với các quận - huyện nhằm xác định lại danh mục 15 tuyến đường trọng điểm cấp thành phố cho phù hợp, chú ý giải pháp và cách làm sao cho không có rác thải bừa bãi, sắp xếp lòng đường, vỉa hè đúng quy định, bố trí chỗ để xe, buôn bán, có chú ý tạo điều kiện cho sinh
  2. hoạt, kinh doanh của các hộ dân dọc theo các tuyến đường trọng điểm, có giải pháp cụ thể cho từng tuyến đường, nhất là các tuyến đường liên quận, báo cáo trình lại Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố vào giữa tháng 3 năm 2009. 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường theo thủ tục đơn giản, buộc khắc phục hậu quả; có kế hoạch tiếp tục tập huấn cho lực lượng Thanh tra Xây dựng quận - huyện, phường - xã, thị trấn. 4. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ rà soát kỹ lại lực lượng Thanh tra Xây dựng thành phố, quận - huyện, phường - xã, thị trấn; tập trung tăng cường lực lượng ở cấp quận - huyện, nhanh chóng bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn Thanh tra viên xây dựng, xem lại chế độ chính sách sao cho phù hợp, kể cả đối tượng cộng tác viên; tăng cường lực lượng xử phạt, mỗi quận - huyện, phường - xã, thị trấn đều phải có 01 Tổ kiểm tra liên ngành đi tuần tra có trọng điểm về trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn. 5. Về công tác tuyên truyền, vấn đề mấu chốt là tập trung tạo sự chuyển biến trong cả hệ thống chính trị, tập trung vào từng đối tượng cán bộ, công chức, công nhân, người lao động; tất cả các cơ quan, đơn vị đều phải có kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị; giáo dục cán bộ, công chức, nhân viên khi ra đường phố không xả rác, tiểu tiện bừa bãi, chấp hành luật giao thông, ứng xử văn hóa. Đối với các sở - ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức phổ biến trong cơ quan, đơn vị các nội dung tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phát động cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động làm vệ sinh trước cổng và bên trong cơ quan trong khoảng 15 phút vào cuối ngày làm việc và cuối tuần. Tiếp tục phát động xây dựng ý thức trong dân, yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn tổ chức họp Tổ dân phố, Tổ nhân dân bàn nội dung, kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị, có chỉ tiêu cụ thể phù hợp với thực tiễn địa bàn; tổ chức đồng loạt ra quân làm vệ sinh địa bàn vào sáng Chủ nhật hàng tuần trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 30 phút, tạo thành nề nếp trong khu phố, ấp với khẩu hiệu “Sạch về môi trường, đẹp về đường phố”, tiến tới xây dựng mô hình “khu phố không rác”; chú ý không để phát sinh trở lại các chợ tự phát trong khu vực. 6. Về công tác kiểm tra, phân công cụ thể các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phụ trách 3 quận điểm (các quận 1, 3, 10) và 15 tuyến đường trọng điểm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức giao ban hàng tuần, có kế hoạch kiểm tra cơ sở, có khen thưởng kịp thời, có phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm các đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng mất trật tự lòng lề đường, rác thải bừa bãi nơi công cộng; thành lập 03 Tổ kiểm tra liên ngành cấp thành phố để chuẩn bị cho sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với các bài viết, ảnh chụp, phóng sự phản ánh trên các báo, đài có liên quan đến địa bàn mình quản lý, đồng gửi cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.
  3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận chỉ đạo nêu trên của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà đến các đơn vị có liên quan để biết và thực hiện./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ban Tuyên giáo Thành ủy; - Ban VHXH-HĐND. TP; - UBMTTQVN và các đoàn thể TP; Trương Thị Minh Hương - Các Sở, ban, ngành TP; - UBND các quận - huyện; - Thành viên BCĐ NSVMĐT. TP; - Liên hiệp các Hội VHNT TP; - Báo, Đài thành phố; - VPHĐ-UB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, (VX-T) H.
Đồng bộ tài khoản