Thông báo số 187/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo số 187/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 187/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ chủ tịch các hội nghị STOM/ATM bàn công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị STOM27 tại Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 187/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 187/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU PHỐI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH CÁC HỘI NGHỊ STOM/ATM BÀN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ STOM27 TẠI ĐÀ NẴNG Ngày 28/4/2009, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch các Hội nghị STOM/ATM để bàn công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị STOM27 sẽ diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 27 đến 29/5/2009. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch các Hội nghị STOM/ATM 2009 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Sau khi nghe đồng chí Phạm Thanh Tùng, Trưởng Văn phòng STOM/ATM, Vụ trưởng Vụ HTQT trình bày dự thảo đề án hậu cần Hội nghị STOM 27 và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết luận một số nội dung như sau: I. Về cơ bản thống nhất với dự thảo đề án hậu cần Hội nghị các quan chức cấp cao GTVT ASEAN lần thứ 27 (STOM27) do Vụ HTQT, Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ: 1. Về nhân sự tham gia các nhóm công tác: đề nghị các cơ quan khẩn trương thông báo tên, chức danh các cán bộ tham gia vào các nhóm công tác để Bộ quyết định. 2. Về công tác đón/tiễn đại biểu: Giao Cục Hàng không Việt Nam là Trưởng nhóm, có trách nhiệm điều phối chung toàn bộ công tác đón/tiễn đại biểu. Lực lượng tham gia công tác đón/tiễn tại các sân bay do Cục Hàng không Việt Nam chủ động huy động và phân công nhiệm vụ. Vụ HTQT là Phó trưởng nhóm, có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với Cục Hàng không để lên phương án chi tiết đón/tiễn các đoàn. 3. Về công tác điều phối xe: Giao Cục Đường bộ Việt Nam là Trưởng nhóm, có trách nhiệm điều phối chung mọi hoạt động liên quan tới phương tiện phục vụ đại biểu quốc tế và đại biểu Việt Nam trong thời gian diễn ra Hội nghị. Vụ HTQT là Phó trưởng nhóm, có
  2. trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với Cục Đường bộ lên phương án chi tiết điều phối xe. Tham gia nhóm điều phối xe có cán bộ của Văn phòng Bộ. 4. Về cán bộ sỹ quan liên lạc: Thống nhất thành phần huy động sỹ quan liên lạc từ các đơn vị theo như đề án. Các cán bộ sỹ quan liên lạc có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và dưới sự điều hành của cán bộ Vụ HTQT. 5. Về công tác an ninh: Giao Vụ HTQT và Văn phòng Bộ là đầu mối liên lạc về công tác an ninh, có trách nhiệm liên hệ với Công an Thành phố Đà Nẵng để lên phương án bố trí bảo đảm an ninh, an toàn cho Hội nghị. 6. Về công tác tài chính: Giao Vụ Tài chính là Trưởng nhóm, Văn phòng Bộ là Phó trưởng nhóm. Tham gia nhóm có cán bộ của Vụ HTQT. Trưởng nhóm căn cứ vào đề nghị dự toán của Trưởng Văn phòng STOM để duyệt cấp kinh phí cho Hội nghị. Văn phòng Bộ và Vụ HTQT là đơn vị thực hiện các công tác tài chính. 7. Về công tác thông tin, tuyên truyền: Trung tâm công nghệ thông tin, Báo Giao thông vận tải và Văn phòng Bộ có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, liên hệ với Vụ HTQT để nhận các thông tin, đăng tải và tuyên truyền về Hội nghị. Báo Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Vụ HTQT thu xếp công tác quay phim, chụp ảnh cho Hội nghị. 8. Các công tác khác: 8.1. Đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Vụ Tài chính và Hợp tác quốc tế về việc mua máy photocopy chia khay tốc độ cao, máy in thẻ nhựa cho đại biểu để sử dụng cho cả năm Hội nghị và may đồng phục cho cán bộ sỹ quan liên lạc và các cán bộ của Ban Tổ chức. Giao Vụ trưởng Vụ Tài chính xem xét, phê duyệt số lượng, chủng loại trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy định. 8.2. Về khách sạn cho đoàn Việt Nam: Sỹ quan liên lạc, đại biểu Việt Nam, tình nguyện viên, một số cán bộ Ban Tổ chức không phải người địa phương sẽ được bố trí ăn, nghỉ tập trung tại khách sạn. Kinh phí cho các cán bộ trên đây được lấy từ kinh phí tổ chức Hội nghị. 8.3. Tiệc chiêu đãi: Ban vận động tài trợ làm việc với Tổng Công ty XDCTGT5 về việc đài thọ 01 bữa tiệc chiêu đãi vào tối ngày 28/5/2009. 8.4. Tặng phẩm: Theo thông lệ chung của các hội nghị, chấp thuận, nguyên tắc có tặng phẩm lưu niệm cho đại biểu hội nghị mang tính đặc thù của Việt Nam, gọn nhẹ và tiết kiệm, Giao Vụ trưởng Vụ HTQT xem xét và quy định cho phù hợp. Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo tới các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG
  3. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng T.D.Thọ (để báo cáo); - Các Cục: ĐBVN, HHVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐ, HKVN, Ytế; - Các Vụ: HTQT, TCCB, TC, VT, PC; MT; - Viện Chiến lược & PTGTVT; - Báo GTVT, TTCNTT, VP Bộ; - Lưu: VT, HTQT. Nguyễn Văn Công
Đồng bộ tài khoản