Thông báo số 192/2005/TB-VPCP

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Thông báo số 192/2005/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 192/2005/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 192/2005/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 192/2005/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2005 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG KHI XẢY RA DỊCH CÚM GIA CẦM (H5N1) VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI Ngày 13 tháng 10 năm 2005, Thường trực Chính phủ đã họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm về kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người. Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng, các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm, Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Thông qua nội dung kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế hoàn chỉnh lại, trình Chính phủ phê duyệt để khẩn trương triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo xin ý kiến ban Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kế hoạch hành động khẩn cấp này. Phải tập trung mọi nguồn lực và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho công tác phòng chống dịch, với mục tiêu phấn đấu cao nhất là không để dịch xảy ra, khi có xảy ra phải chủ động ngăn chặn làm giảm được thiệt hại ở mức thấp nhât. Tổ chức ngay hội nghị triển khai kế hoạch hành động này để các địa phương, Bộ, ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp ở địa phương và đơn vị mình. Phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế kể cả mời chuyên gia giỏi để giúp ta thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp này. 2. Bộ Văn hoá – Thông tin phối hợp với Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến để mọingười dân nhận thức đúng mức về nguy cơ của dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người để tự giác chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương chỉ đạo ngay việc tạm thời hạn chế phát triển nuôi gia cầm, đặc biệt ở các vùng có nguy cơ cao về dịch
  2. bệnh, có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi gia cầm chuyển sang sản xuất ngành nghề khác. Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, lưu thông, tiêu thụ gia súc, gia cầm. Xử lý thật nghiêm các trường hợp nhập khẩu gia súc, gia cầm và sản phẩm của chúng từ vùng có dịch, nước có dịch hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không theo đúng quy định của pháp luật về thú y. Khẩn trương hoàn thành việnc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm thuộc diện phải tiêm vào cuối tháng 11 năm 2005. 4. Bộ Y tế có trách nhiệm khẩn trương mua đủ cơ số thuốc dự phòng và 1000 máy thở. Đầu tư ngay các phòng thí nghiệm (theo kế hoạch đã được duyệt) để phục vụ cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí Ngân sách để Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ này, Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết, thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Công Sự
Đồng bộ tài khoản