Thông báo số 20/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Thông báo số 20/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 20/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp rà soát tiến độ và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân và dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 20/TB-BGTVT

  1. 20/TB-BGTVT,Thông báo 20,B Giao thông v n t i,B máy hành chính,Xây d ng- ô th ,Giao thông - V n t i,Thong bao 20,Bo Giao thong van tai,Bo may hanh chinh,Xay dung- Do thi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Tên thành viên: M t khNu: ăng nh p Quên m t khNu ăng ký thành viên TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 20/TB-BGTVT Tiêu : Thông báo s 20/TB-BGTVT v vi c k t lu n c a B trư ng B Giao thông v n t i H Nghĩa Dũng t i cu c h p rà soát ti n và gi i quy t vư ng m c trong quá trình th c hi n d án xây d ng c u Nh t Tân và d án phát tri n c ng qu c t Cái Mép – Th V i do B Giao thông v n t i ban hành Lo i văn b n: Thông báo Nơi ban hành: B Giao thông v n t i Ngư i ký: Nguy n Văn Công Ngày ban hành: 17/01/2008 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản