Thông báo số 256/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 256/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 256/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 256/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 256/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ MẠNH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỚI UBND TỈNH QUẢNG NGÃI Ngày 05/6/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực GTVT trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Ngãi có Lãnh đạo các Sở, Ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Ban Quản lý Khu KT Dung Quất. Về phía Bộ Giao thông vận tải có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Bộ GTVT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh và các thành viên trong buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã thống nhất với đồng chí Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi kết luận như sau: 1. Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh: Bộ Giao thông vận tải đã đưa tuyến đường này vào quy hoạch tuyến đường ven biển Bắc – Nam. Giao Cục Đường bộ Việt Nam sớm hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch để trình duyệt vào cuối năm 2008. Trong khi chưa phê duyệt quy hoạch và do tính cấp bách, đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh triển khai sớm, Bộ GTVT sẽ có văn bản ủng hộ. 2. Đường Bình Long – Cảng Dung Quất (giai đoạn 2): Đây là dự án đã có danh mục đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ), trong khi chờ Bộ KH&ĐT xử lý chung đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn, Bộ GTVT sẽ có văn bản đồng thuận; 3. Tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Đức Phổ đầu tư theo hình thức BOT: Giao Cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận vị trí lập trạm thu phí và áp dụng hình thức tổ chức thu phí theo quy định chung; 4. Về nạo vét luồng cảnh Dung Quất: Giao Cục Hàng hải Việt Nam khảo sát xác định chuẩn xác phạm vi luồng chính, vũng quay trở tàu và hệ thống BHHH báo cáo Bộ phương án xử lý. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo đến các cơ quan liên quan của Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Quảng Ngãi biết để triển khai thực hiện.
  2. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (Để b/c); - Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (Để b/c); - Tỉnh ủy, UBND, Sở GTVT Quảng Ngãi; - Các đơn vị dự họp; - Lưu: VT, VP, Vụ KHĐT. Nguyễn Văn Công
Đồng bộ tài khoản