Thông báo số 2870/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
3
download

Thông báo số 2870/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 2870/TB-BNN-VP về việc giới thiệu mẫu dấu, chữ ký lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 2870/TB-BNN-VP

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 2870/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU MẪU DẤU, CHỮ KÝ LÃNH ĐẠO BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 1681/QĐ-BQP ngày 05/7/2007 và Quyết định số 535/QĐ-BQP ngày 17/3/2008 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Ban chỉ huy Quân sự các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an đã cấp Giấy chứng nhận số 1403/07/ĐKMD chứng nhận mẫu dấu của Ban chỉ huy Quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bộ Nông nghiệp và PTNT xin thông báo và giới thiệu mẫu dấu, chữ ký của Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự để các cơ quan, đơn vị biết, liên hệ và phối hợp công tác. - Mẫu dấu của Ban chỉ huy Quân sự: - Chữ ký và chức danh lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự Bộ: TL. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG - Bộ QP, các CQ thuộc Bộ QP; PHÓ VĂN PHÒNG - BTL các Quân khu, BCHQS các tỉnh/thành phố; - BCH QS các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCQ Bộ; - Các Sở NN&PTNT, Sở Thủy sản; - Các đơn vị thuộc Bộ; Nguyễn Minh Nhạn
  2. - Lưu: VP Bộ.
Đồng bộ tài khoản