Thông báo số 294/TB-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 294/TB-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 294/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo bộ ngày 28 tháng 01 năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 294/TB-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 294/TB-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN LÃNH ĐẠO BỘ NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2008 Ngày 28 tháng 01 năm 2008, cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ; các đồng chí Thư ký Lãnh đạo Bộ. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong thời gian từ ngày 14/01 đến ngày 27/01/2008, ý kiến của các đồng chí dự họp và phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau: 1. Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các bản tin, đặc san của các đơn vị thuộc Bộ trên tinh thần thu gọn hơn đầu mối, tiết kiệm kinh phí để tăng cường cho ngân sách dự phòng và hỗ trợ thêm cho Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam (trong 6 tháng đầu năm 2008) nhằm nâng cao chất lượng tin bài, trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt trước ngày 05/02/2008. 2. Phân công đồng chí Đinh Trung Tụng chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan hoàn chỉnh các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X để ban hành và triển khai thực hiện trong tháng 02/2008. 3. Bộ phận giúp việc Ban cán sự Đảng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức họp kiểm điểm Ban cán sự Đảng vào ngày 02/02/2008. 4. Phân công đồng chí Hoàng Thế Liên chỉ đạo Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành Trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật, Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn về đào tạo cán bộ tư pháp, báo cáo Bộ trưởng vào ngày 04/02 /2008; tham dự phiên họp thẩm định dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; phân công lãnh đạo Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Thi hành án dân sự tham gia Đoàn giám sát của Uỷ ban Tư pháp, đảm bảo thống nhất quan điểm về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngành.
  2. 5. Phân công đồng chí Đinh Trung Tụng chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại Báo, có phương án giải quyết dứt điểm trong tháng 2/2008. 6. Chấp thuận phương án tổ chức đón Tết Mậu Tý do Văn phòng Bộ đề xuất; giao Văn phòng chuẩn bị Công văn Lãnh đạo Bộ ký chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Thi hành dân sự địa phương đón Tết Mậu Tý an toàn, tiết kiệm, vui vẻ, đầm ấm, dành thời gian cho gia đình, người thân; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Lãnh đạo Bộ chúc tết các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ đã nghỉ hưu, chuyển công tác, chúc tết các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trước khi nghỉ Tết; gặp mặt chúc đầu năm mới với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ vào 9h00 sáng ngày 06 Tết (ngày 12/02 dương lịch) tại trụ sở cơ quan Bộ. 7. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ luật lao động, tập trung giải quyết dứt điểm các công việc theo kế hoạch từ nay đến ngày nghỉ Tết theo quy định, đồng thời có biện pháp duy trì kỷ luật lao động ngay từ ngày đầu tiên sau thời gian nghỉ Tết, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 28/01/2008, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (báo cáo); - Các Thứ trưởng (báo cáo); - Các đơn vị thuộc Bộ; Nguyễn Duy Lãm - Trung tâm Tin học (để đưa tin lên mạng); - Lưu: VT, TH.
Đồng bộ tài khoản