Thông báo số 328/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Thông báo số 328/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 328/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về báo cáo đầu kỳ dự án quy hoạch chi tiết đường ô tô cao tốc Bắc Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 328/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 328/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V BÁO CÁO U KỲ D ÁN QUY HO CH CHI TI T Ư NG Ô TÔ CAO T C B C NAM Ngày 17 tháng 7 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v Báo cáo u kỳ d án Quy ho ch chi ti t ư ng ô tô cao t c B c Nam. Tham d cu c h p có i di n c a C c ư ng b Vi t Nam, C c Qu n lý XD và CL công trình GT, V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , V V n t i, Vi n Chi n lư c và Phát tri n GTVT. Sau khi nghe C c ư ng b Vi t Nam cùng T ng Công ty TVTK GTVT trình bày Báo cáo u kỳ d án Quy ho ch chi ti t ư ng ô tô cao t c B c Nam và ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Hư ng tuy n: - i m u: Nút giao Pháp Vân trên ư ng Vành ai 3 thành ph Hà N i - i m cu i: Nút giao Chà Và ( i m u c a d án c u C n Thơ), t nh Vĩnh Long. - Hư ng tuy n: Hư ng tuy n c n m b o thu n l i cho quá trình khai thác, u tư xây d ng và gi m thi u s d ng t nông nghi p. Trong ó c n lưu ý nghiên c u m t s v n sau: + C p nh t hư ng tuy n c a các d án ã ư c B th ng nh t: o n Cam L - à N ng (Túy Loan), à N ng – Qu ng Ngãi, D u Giây – Phan Thi t, Long Thành – B n L c ( ư ng cao t c liên vùng phía Nam). + o n Ninh Bình – Thanh Hóa (Nghi Sơn): T Nam Thanh Hóa n Nghi Sơn tuy n i v phía Tây ư ng s t cao t c d ki n. + o n Hà Tĩnh – Qu ng Bình (Bùng): Tuy n i v phía Tây thành ph Hà Tĩnh và theo hư ng ư ng 22 i v phía ông h sông Rác liên k t thu n l i v i Khu kinh t Vũng Áng. + Các o n t Qu ng Ngãi n Nha Trang: Nghiên c u thêm phương án d ch m t s tuy n v phía Tây ( i vào vùng i núi) gi m thi u vi c chi m d ng t nông nghi p.
  2. 2. Quy mô: Nghiên c u lý gi i vi c i u ch nh quy mô c a m t s o n tuy n so v i t trình 7056/TTr-BGTVT ngày 05/11/2007 c a B GTVT: o n Ninh Bình – Thanh Hóa (Nghi Sơn); o n Hà Tĩnh – Nha Trang. 3. T ch c th c hi n: - Các cơ quan d h p có ý ki n b ng văn b n g i v C c ư ng b Vi t Nam trư c ngày 26/7/2008. - C c ư ng b VN là ch u tư d án, tuy nhiên chưa sát sao trong công tác ch o quy ho ch (ch m ti n ), chưa bám sát n i dung quy ho ch (c n có báo cáo c a C c trư c khi trình B xin ý ki n ch o). C c t p trung ch o Tư v n khNn trương hoàn thành Báo cáo gi a kỳ trong tháng 8/2008 báo cáo Lãnh o B trư c khi làm vi c v i các B ngành và a phương. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản