Thông báo Số: 370/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
1
download

Thông báo Số: 370/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÀO CAI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 370/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 370/TB-VPCP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÀO CAI Ngày 18 tháng 12 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã thăm, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ tại huyện Mường Khương và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Cùng thăm và làm việc với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau: I. ĐÁNH GIÁ CHUNG Trong những năm gần đây, nhất là năm 2009, là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn do tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và thiệt hại do thiên tai (mưa lũ, rét đậm, rét hại) gây ra, nhưng Đảng bộ,
  2. chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu, kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt khá cao (năm 2008 và 2009 đạt 12%); các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng khá; đặc biệt thu ngân sách sau 3 năm tăng gấp 3 lần; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ; làm tốt công tác an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo; là một trong các địa phương hoàn thành sớm công tác phân giới, cắm mốc biên giới; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, Lào Cai vẫn còn là một tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 1/2 mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông nông thôn và vùng cao còn rất lạc hậu; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (20,43%) so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tỉnh. II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI Năm 2010, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là năm kết thúc Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 – 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, Lào Cai cần tiếp tục cố gắng phát huy kết quả đạt được để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2010; xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau: 1. Tập trung mọi nỗ lực, có biện pháp, kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và bắt đầu triển khai ngay việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, đồng thời tập trung xây dựng Báo cáo chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, với tinh thần phấn đấu
  3. cao nhất là sớm đưa Lào Cai thoát khỏi tỉnh nghèo, trở thành địa phương có mức thu nhập trung bình của cả nước. 2. Rà soát lại các quy hoạch phát triển của các ngành trọng điểm, quy hoạch xây dựng của thành phố Lào Cai, Sa Pa; tính toán rà soát lại các nguồn lực, thế mạnh của địa phương, từ đó đề ra các chủ trương, chính sách cụ thể cho năm 2010 và giai đoạn 5 năm tiếp theo trên cơ sở phát huy cao nhất các thế mạnh, nguồn lực của địa phương, trong đó có đội ngũ khoảng 1.300 doanh nghiệp của Tỉnh, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài vào phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các vùng sản xuất tập trung, các loại hàng hóa có giá trị kinh tế cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của Lào Cai… 3. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cần tập trung nội dung đào tạo nguồn nhân lực (Chương trình đào tạo 1 triệu lao động nông thôn, khuyến nông, khuyến lâm), Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các chính sách liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để thực hiện kế hoạch 2010, chuẩn bị kế hoạch 5 năm 2011 – 2015. 4. Chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội. Các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cần được trao đổi, lấy ý kiến của cấp xã, cấp huyện với quyết tâm cao, chăm lo các điều kiện về ăn, nhà ở, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, đi lại (đường xuống xã, đường từ xã đến thôn và từ thôn ra các khu sản xuất, đường nội đồng) cho nhân dân, đặc biệt chú trọng tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em đồng bào các dân tộc được học tập đầy đủ (chuẩn hóa mầm non đến thôn, bản; trường phổ thông đến cấp xã…). 5. Chỉ đạo làm tốt công tác lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng các cấp theo đúng hướng dẫn của Trung ương. III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỤ THỂ CỦA TỈNH
  4. 1. Về đầu tư 19 km đoạn cuối qua địa phận thành phố Lào Cai thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 2. Việc quy hoạch và xây dựng dự án sân bay Lào Cai: đồng ý nguyên tắc Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục hàng không Việt Nam phối hợp với tỉnh Lào Cai khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án cụ thể. 3. Việc bổ sung Quy hoạch phát triển cao su của tỉnh Lào Cai vào Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015, tầm nhìn 2020: đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Cao su Việt Nam nghiên cứu đề xuất, bảo đảm phát triển bền vững, có hiệu quả trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 4. Việc vay vốn tín dụng hỗ trợ đầu tư thực hiện các dự án thủy điện, nhà máy DAP số 2 và một số cơ sở chế biến nông, lâm sản, đặc biệt là tín dụng cho các dự án ở 3 huyện nghèo: giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam ưu tiên bố trí theo quy định hiện hành. 5. Việc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu đầu tư khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai và khu hành chính mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 241/TB- VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ); Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lưu ý cân đối, bố trí đủ vốn hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai theo tiến độ, kế hoạch và khối lượng thực hiện. 6. Về hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả thiên tai (cơn bão số 4 năm 2008 và cơn bão số 6 năm 2009): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung (trong đó có tỉnh Lào Cai), đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương khó khăn và thiệt hại nặng do thiên tai.
  5. 7. Việc xây dựng chính sách và mô hình “Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới”: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tỉnh Lào Cai và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 8. Đồng ý việc bổ sung lực lượng, đầu tư trang thiết bị để vận hành điểm làm thủ tục hải quan II tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan xem xét, xử lý. 9. Về đầu tư các công trình kè bảo vệ sông, suối biên giới theo Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ: Tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, lựa chọn các công trình cấp bách làm trước, bảo đảm chủ quyền biên giới và thỏa thuận giữa 2 bên (VN-TQ); Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai thực hiện sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 10. Về hỗ trợ bổ sung vốn để xóa nhà tạm theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tổng hợp xử lý chung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 11. Về bổ sung 6 xã biên giới (Trịnh Tường, Cốc Mỳ, Nậm Chạc, Y Tý, A Lù, A Sung) thuộc khu kinh tế quốc phòng Bát Xát, huyện Bát Xát được hưởng chính sách của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ: giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với tỉnh Lào Cai và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 12. Về hỗ trợ đầu tư Trường trung cấp nghề Tỉnh và các Trung tâm đào tạo nghề huyện: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  6. 13. Các đề nghị về thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, chính sách xuất khẩu lao động và các lĩnh vực đào tạo nghề, cai nghiện, bảo trợ xã hội: giao các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Chỉ đạo Tây Bắc; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Nguyễn Hữu Vũ Đào tạo, Công an, Quốc phòng; - Ủy ban Dân tộc; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Cục Hàng không Việt Nam; - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, QHQT, NC, TKBT, Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, ĐP (5).
Đồng bộ tài khoản