Thông báo số 381/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

Thông báo số 381/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 381/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định báo cáo cuối kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 381/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 381/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞN G N GÔ THNN H ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐNN H BÁO CÁO CUỐI KỲ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐƯỜN G CAO TỐC DẦU GIÂY – PHAN THIẾT N gày 08 tháng 8 năm 2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng N gô Thịnh Đức chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo cuối kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện: Vụ KHĐT; Vụ KHCN ; Vụ Tài chính, Cục QLXD&CLCTGT, Cục ĐBVN , các Sở GTVT Đồng N ai và Bình Thuận, N hà đầu tư (BITEXCO), Tư vấn lập đề xuất dự án (TEDIS). Sau khi nghe Cục ĐBVN , Tư vấn lập đề xuất dự án báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng N gô Thịnh Đức kết luận như sau: 1. N gày 21/5/2008, Bộ GTVT đã có cuộc họp thNm định báo cáo giữa kỳ Đề xuất dự án và đã có kết luận một số nội dung liên quan đến dự án đặc biệt là điểm đầu, điểm cuối và hướng tuyến. Đến nay, một số nội dung đã được Tư vấn hoàn chỉnh. 2. Một số nội dung về đề xuất dự án: - Quy mô: Thống nhất đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe. Đối với các cầu do chiều dài nhỏ và số nút giao thông không nhiều nên đầu tư ngay giai đoạn 1 quy mô 6 làn xe, không bố trí làn dừng xe khNn cấp. Dải phân cách giữa sử dụng phân cách bằng bê tông trừ một số vị trí đô thị cần mỹ quan cao thì có thể sử dụng giải phân cách giữa trồng cây xanh. Giải phóng mặt bằng 10m mỗi bên từ chân Taluy theo quy mô giai đoạn 1. - Hệ thống chiếu sáng: Chỉ đầu tư hệ thống chiếu sáng tại nút giao, cầu vượt. - Hệ thống điều khiển ITS, điểm dừng đỗ, hệ thống cung cấp dịch vụ v.v được xem xét trong bước lập dự án đầu tư, tuy nhiên Tư vấn cần có phương án, dự kiến vị trí xây dựng cho phù hợp với quy hoạch của địa phương. - Hướng tuyến: Do vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về điểm đầu cũng như hướng phương án tuyến đoạn trên địa phận tỉnh Đồng N ai, yêu cầu Cục ĐBVN chỉ đạo N hà đầu tư chuNn bị báo cáo tóm tắt dự án, trong đó phân tích các ưu nhược điểm của các phương án tuyến để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định. 3. Một số nội dung khác:
  2. - Cục ĐBVN chỉ đạo sớm hoàn thiện 02 dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu để trình Bộ. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng N gô Thịnh Đức (để báo cáo); - Các đơn vị tham dự họp; - Lưu VT, KHĐT Nguyễn Văn Công
Đồng bộ tài khoản