Thông báo số 393/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Thông báo số 393/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 393/TB-BGDĐT về việc tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ VIII – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 393/TB-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 393/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO SỐ 03 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII – 2009 1. Đăng ký tham gia: Theo thông báo số 1 và số 2 về việc tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ VIII- 2009, các đơn vị phải đăng ký tham gia Hội thi theo các mẫu trước ngày 1/6/2009, các đơn vị do tổ chức Hội thi cấp cơ sở muộn cần có văn bản đang ký tham gia. Cho đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đăng ký tham gia của 32 đơn vị và văn bản đề nghị không tham gia của 02 đơn vị (danh sách xin gửi kèm theo). Để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chính thức về việc tham Hội thi nói trên. Văn bản báo cáo gửi hỏa tốc về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội) và Đt/Fax về theo số:04 3868.1598 trước ngày 20/6/2009. 2. Danh sách khách sạn: Để thuận lợi cho các đoàn về tham dự Hội thi, Ban tổ chức cung cấp danh sách khách sạn (danh sách kèm theo) TL. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: KT. VỤ TRƯỞNG - TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c); VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN - Bộ VHTTDL, TW Đoàn (để biết); PHÓ VỤ TRƯỞNG - Các Sở GD&ĐT; - Lưu VT, Vụ CTHSSV. Nguyễn Đình Mạnh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH Kèm theo thông báo số 393/TB-BGDĐT ngày 15/6/2009 TT Sở Giáo dục và Đào tạo Ghi Chú 1 Bạc Liêu Đã đăng ký tham gia 2 Bắc Giang Đã đăng ký tham gia 3 Bắc Ninh Đã đăng ký tham gia 4 Bình Dương Đã đăng ký tham gia 5 Bình Thuận Đã đăng ký tham gia 6 Đăk Lắk Đã đăng ký tham gia 7 Đăk Nông Đã đăng ký tham gia 8 Đồng Nai Đã đăng ký tham gia 9 Gia Lai Đã đăng ký tham gia 10 Hà Nội Đã đăng ký tham gia
  2. 11 Hà Tĩnh Đã đăng ký tham gia 12 Hải Dương Đã đăng ký tham gia 13 Hải Phòng Đã đăng ký tham gia 14 Hậu Giang Đã đăng ký tham gia 15 Hòa Bình Đã đăng ký tham gia 16 Khánh Hòa Đã đăng ký tham gia 17 Kiên Giang Đã đăng ký tham gia 18 Kon Tum Đã đăng ký tham gia 19 Lạng Sơn Đã đăng ký tham gia 20 Lào Cai Đã đăng ký tham gia 21 Lâm Đồng Đã đăng ký tham gia 22 Nam Định Đã đăng ký tham gia 23 Nghệ An Đã đăng ký tham gia 24 Ninh Bình Đã đăng ký tham gia 25 Phú Thọ Đã đăng ký tham gia 26 Sóc Trăng Đã đăng ký tham gia 27 Tây Ninh Đã đăng ký tham gia 28 Thái Nguyên Đã đăng ký tham gia 29 Tiền Giang Đã đăng ký tham gia 30 TP. Hồ Chí Minh Đã đăng ký tham gia 31 Tuyên Quang Đã đăng ký tham gia 32 Vĩnh Phúc Đã đăng ký tham gia 33 Thái Bình Đăng ký không tham gia 34 Đồng Tháp Đăng ký không tham gia FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN DS. Khach san 2
Đồng bộ tài khoản