Thông báo số 46/2004/TB-VPCP

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Thông báo số 46/2004/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 46/2004/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về cuộc họp bàn về tình hình xuất khẩu gạo và thị trường lúa, gạo quý I năm 2004 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 46/2004/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2004/TB-VPCP Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2004 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ CUỘC HỌP BÀN VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO VÀ THỊ TRƯỜNG LÚA, GẠO QUÝ I NĂM 2004 Ngày 05 tháng 3 năm 2004, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ : Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Tổng công ty Lương thực miền Bắc, miền Nam và Hiệp hội Lương thực Việt Nam để xem xét tình hình xuất khẩu gạo và thị trường lúa, gạo quý I năm 2004. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Thương mại, ý kiến của các Bộ, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau : 1. Trong những tháng cuối năm 2003, đầu năm 2004 giá vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp gia tăng nên giá lúa, gạo trong nước có tăng lên. Đáng lưu ý là một số doanh nghiệp có biểu hiện tranh mua, tranh bán, trốn thuế... làm cho tình hình mua bán và giá cả lúa, gạo ở một số nơi của đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, cung, cầu gạo cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu cơ bản vẫn giữ được cân đối, ổn định; mức giá lúa hiện nay là bảo đảm được thu nhập cho nông dân và xuất khẩu có lời. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, tính toán và cân đối lại để xác định rõ nguồn gạo hàng hóa cần tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2004 để Hiệp hội Lương thực chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp giao dịch, ký hợp đồng xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Việc cân đối nguồn gạo phải bảo đảm nguyên tắc không để xảy ra khan hiếm gạo do xuất khẩu, đồng thời phải tiêu thụ có hiệu quả gạo hàng hóa cho nông dân. 2. Để chủ động điều hành xuất khẩu gạo trong những tháng trước mắt, Hiệp hội Lương thực Việt Nam họp bàn với các hội viên để cùng phối hợp hành động trong việc giao dịch ký hợp đồng xuất khẩu, thống nhất điều hành thực hiện các hợp đồng gạo đã ký một cách có hiệu quả và đáp ứng tình hình thực tiễn hiện nay, trước mắt có thể tạm ngừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo giao trước tháng 6 năm 2004 và có Nghị quyết thông báo để các thành viên Hiệp hội quán triệt và thống nhất hành động. 3. Yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các tỉnh phía Bắc kiểm soát chặt chẽ để thu đủ thuế theo luật định đối với gạo xuất khẩu biên mậu, như đã quy định tại Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg
  2. của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện ./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG, - Ban Bí thư Trung ương Đảng, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP, PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Quốc hội, - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Công Sự - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, - Tòa án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Trường Hành chính quốc gia, - Hiệp hội Lương thực Việt Nam, - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : KTTH (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản