Thông báo số 5546/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Thông báo số 5546/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5546/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5546/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5546/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2001 THÔNG BÁO CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5546/2001/TCHQ-CNTT&TKHQ NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC NHỮNG MÃ SỐ XNK CÓ THAY ĐỔI VÀ NHỮNG MÃ SỐ XNK ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8/10/2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Từ ngày 31/8/2001 đến ngày 1/12/2001, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo về danh sách các thương nhân đổi tên, các thương nhân thay đổi mã số doanh nghiệp XNK và các thương nhân giải thể đã thu hồi giấy chứng nhận mã số XNK của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp toàn bộ mã số XNK đã thay đổi và mã số XNK đã thu hồi trên toàn quốc (có danh sách kèm theo). Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các Vụ, Cục của Tổng cục biết để theo dõi. Nguyễn Công Bình (Đã ký) PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP XNK (kèm theo Công văn số 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ) Mã đã thu hồi Tên đơn vị Ngày thay Cục Hải quan đổi
  2. 6000178153 Cty Thống Nhất 11/19/01 Đăk Lăk 0301646460002 Chi nhánh Cty TNHH TMDV Thuận 11/05/01 Đồng Nai Sinh 3600418411 Cty TNHH Thương mại Thành Đạt 11/05/01 Đồng Nai 3700352468 Cty TNHH Thuỷ Mặc 09/11/01 Bình Dương 3700339474 Cty TNHH Khoáng sản Quốc tế Chí 10/11/01 Bình Dương Nguyên 0301790859001 Mhà máy Giày Toàn Lộc - Đồng An 10/29/01 Bình Dương 2000247988 Cty TNHH Thương mại Hà Giang 10/04/01 Cà Mau
Đồng bộ tài khoản