Thông báo số 626-BLN/KL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Thông báo số 626-BLN/KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 626-BLN/KL về việc vận chuyển lâm sản có nguồn gốc từ Campuchia, Lào do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 626-BLN/KL

  1. BỘ LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 626-BLN/KL Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1990 THÔNG BÁO CỦA BỘ LÂM NGHIỆP SỐ 626-BLN/KL NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 1990 VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN LÂM SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ CĂMPUCHIA, LÀO Để giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cămpuchia, Lào, quản lý bảo vệ rừng của các nước. Bộ Lâm nghiệp thông báo về thủ tục giấy tờ vận chuyển lâm sản có nguồn gốc từ Cămpuchia, Lào như sau: 1- Đối với lâm sản do liên doanh liên kết: Tất cả các ngành, các địa phương có hợp đồng mua bán hoặc liên doanh liên kết có lâm sản vận chuyển về Việt Nam phải được Bộ Nông lâm của Bạn cho phép. Thủ tục giấy tờ vận chuyển lâm sản về Việt Nam như sau: - Có hợp đồng mua bán hoặc liên doanh liên kết được Bộ Nông lâm của bạn cho phép. - Có giấy tờ vận chuyển lâm sản của bạn. - Gỗ phải có dấu búa và lý lịch gỗ của bạn. - Có đầy đủ thủ tục hải quan của bạn và Việt Nam. 2- Đối với lâm sản của bạn vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua Việt Nam: - Có đầy đủ thủ tục hải quan của bạn và Việt Nam. - Giấy tờ vận chuyển lâm sản của bạn. - Gỗ phải có dấu búa và lý lịch gỗ của bạn. Các Chi cục Kiểm lâm nhân dân kiểm tra việc vận chuyển xuất khẩu lâm sản có nguồn gốc từ Cămpuchia, Lào không đủ thủ tục trên, được xử lý theo đúng luật lệ hiện hành. Phan Thanh Xuân (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản