Thông báo số 70/TB-VPCP

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
5
download

Thông báo số 70/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 70/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp đánh giá kết quả xử lý tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 70/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 70/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ LÝ TÌNH HÌNH KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH THAN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Ngày 24 tháng 02 năm 2009, tại Quảng Ninh, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xử lý tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Vũ Tiến Chiến, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Trần Văn Tú, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghe Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến kết luận như sau: 1. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có chuyển biến tích cực và ổn định; môi trường sống dần được cải thiện; đã kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật của một số cán bộ đảng viên và tạo được sự đồng tình, tin tưởng của quần chúng nhân dân. 2. Qua các vụ việc vi phạm này, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, đề ra những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong thời gian qua; đồng thời nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cơ chế quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh than nhằm tránh “độc quyền” và không để tái diễn tình trạng vi phạm như thời gian qua. 3. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than đến năm 2015, có xét triển vọng đến năm 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  2. 4. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc cấp phép chế biến, kinh doanh và vận chuyển than để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các đối tượng chế biến, kinh doanh, vận chuyển than trái phép. 5. Về các vụ án liên quan đến khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép: - Các cơ quan tư pháp Trung ương và địa phương đã phối hợp tốt trong công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than; đã làm rõ các đối tượng vận chuyển, tiêu thụ; bước đầu đã xác định nguồn than trái phép chủ yếu từ Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Bộ Công an mạnh dạn phân cấp, giao các vụ án liên quan đến khai thác, vận chuyển than trái phép cho Ban chuyên án tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương kết thúc điều tra, truy tố và xét xử các vụ án khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trong Quý II năm 2009 theo đúng quy định của pháp luật. Việc xử lý các vụ án phải đảm bảo đúng bản chất của tội phạm; làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có vai trò chính, bất kể đối tượng nào. - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) khẩn trương rà soát, thu hồi khoản tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) không đúng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu than theo kiến nghị của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Ban Bí thư (để b/c); - TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c); - Văn phòng Trung ương Đảng; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, Tài Kiều Đình Thụ nguyên và Môi trường; - Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; - UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); - Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng); - Cục Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng); - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính); - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN; - VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ:
  3. KTN, KTTH, TH; - Lưu: VT, KNTN (3).
Đồng bộ tài khoản