Thông báo số 744/LĐTBXH–DN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
4
download

Thông báo số 744/LĐTBXH–DN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 744/LĐTBXH–DN về việc tổ chức Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ VI năm 2006 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 744/LĐTBXH–DN

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** Số: 744/LĐTBXH–DN TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO SỐ 3 V/V TỔ CHỨC HỘI THI TAY NGHỀ ASEAN LẦN THỨ VI NĂM 2006 Nhằm đẩy mạnh phong trào phát triển kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp; nâng cao chất lượng và các giá trị công việc trong giới trẻ, học viên các Trường và công nhân lành nghề; đồng thời tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề đào tạo công nhân kỹ thuật và tuyển chọn thí sinh đủ tiêu chuẩn để thành lập đội tuyển Thành phố tham dự Hội thi tay nghề cấp quốc gia, chuẩn bị Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ VI, Sở Lao động – TBXH TP.HCM tổ chức “Hội thi tay nghề trẻ cấp Thành phố” năm 2006 như sau: 1. Đối tượng, thể lệ tham gia : - Đối tượng : Những công nhân, học viên trẻ, giỏi thuộc các đơn vị sản xuất kinh doanh và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có ngày sinh từ ngày 01/01/1985 về sau (không quá 21 tuổi tính đến năm dự thi). - Thể lệ : Sau khi tổ chức thi và tuyển chọn tại cơ sở, các đơn vị lập danh sách thí sinh tham gia Hội thi cấp Thành phố (theo mẫu 1 đính kèm) kèm theo bản sao giấy CMND của mỗi thí sinh và gởi về Phòng Dạy nghề - Sở Lao động – TBXH TP.HCM (theo thời gian ghi trong mẫu). - Mỗi nghề dự thi : không quá 2 thí sinh/ đơn vị. - Đối với thí sinh tự do: Đến đăng ký trực tiếp tại Phòng Dạy nghề – Sở LĐ-TBXH vào các buổi chiều thứ ba, thứ năm trong tuần (Kể từ ngày ra Thông báo này đến ngày 15/03/2006). 2. Nội dung : v Tổng thời gian thi mỗi nghề : 12 – 15 giờ (tùy nghề thi) v Nghề thi cụ thể: 14 nghề (gồm 04 - 05 Hội đồng thi, mỗi Hội đồng : 3-4 nghề) 1. Công nghệ thông tin ( IT)
  2. 2. Vẽ và thiết kế (kỹ thuật cơ khí) trên máy vi tính (CADD) 3. Điện tử ứng dụng (Electronics Application) 4. May trang phục nữ (Ladies’ Dressmaking) 5. Điện dân dụng (Commercial Wiring) 6. Hàn (Welding) 7. Công nghệ ô tô (Automobile Technology) 8. Nấu ăn (Cookery) 9. Dịch vụ nhà hàng (Restaurant - Service) 10. Mộc dân dụng (Joinery) 11. Mộc mỹ nghệ (Cabinetmaking) 12. Xây gạch (Bricklaying) 13. Ốp lát (Wall and Floor Tiling) 14. Đường ống nước (Plumbing) v Nội dung thi : thực hành làm ra sản phẩm theo yêu cầu đề thi cho trước ( được công bố 30 ngày trước khi thi – khoảng đầu tháng 03/2006 ). v Đề thi được soạn theo hướng đề thi Hội thi tay nghề cấp quốc gia và Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ VI v Nguyên vật liệu và thiết bị do Ban Tổ chức cung cấp. Học viên mang theo công cụ, dụng cụ cá nhân (theo thông báo chi tiết trong từng đề thi). 3. Thời gian và địa điểm thi : v Thời gian : Dự kiến từ ngày 12 – 14/04/2006 . v Địa điểm, Phiếu báo và lịch thi : sẽ thông báo 10 ngày trước ngày thi. Đề nghị các đơn vị chủ động tuyển chọn thí sinh và lập danh sách theo đúng thể lệ đã nêu ở mục 1 trên đây (mẫu số 1 đính kèm) và gởi về Phòng Dạy nghề – Sở Lao động – TBXH TP.HCM (địa chỉ: 159 Pasteur, quận 3). Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại số : 8.204940, 8202964, 090 8394491 (A.Hiệp), 098 9617467 (C. Hà).
  3. Email: nthiep9@hotmail.com hoặc nthiep9@yahoo.com hoặc phong_daynghe@yahoo.com.vn Ghi chú: HỘI THI CẤP QUỐC GIA : Từ kết quả Hội thi cấp Thành phố, Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn mỗi nghề 03 thí sinh có kết quả điểm cao nhất, tổ chức huấn luyện và tuyển chọn 02 thí sinh / mỗi nghề để tham dự Hội thi cấp quốc gia theo kế hoạch của Tổng cục Dạy nghề dự kiến tổ chức ở Hà Nội vào cuối tháng 05/2006. Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC - Các đơn vị tham dự tuyển chọn vào hội; PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC - BTC,BGK; - Báo, đài, mạng thông tin Sở: - Lưu: VP Sở, PDN. TRẦN TRUNG DŨNG
Đồng bộ tài khoản