Thông báo số 89/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
1
download

Thông báo số 89/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 89/TB-BGDĐT về dự thi tuyển đi học sau đại học tại Nhật Bản theo học bổng năm 2009 của Chính phủ Nhật Bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 89/TB-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 89/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ THI TUYỂN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI NHẬT BẢN THEO HỌC BỔNG NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN - Các Bộ, Ngành, cơ quan ngang Bộ Kính gửi: - Các Đại học, Trường Đại học, Cao đẳng Năm học 2009, theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, phía Nhật bản sẽ tiếp tục cấp cho công dân Việt Nam học bổng (học bổng Monbukagakusho: Mext) để đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các ngành nghề khác nhau. Chương trình này sẽ cung cấp học bổng cho các ứng viên được tuyển chọn một năm học dự bị và toàn bộ chương trình đào tạo tiến sĩ hoặc thạc sĩ tại các trường Đạị học của Nhật Bản nếu các ứng viên vượt qua được kỳ thi tuyển đầu vào sau đại học của Nhật Bản. Đề nghị quý Cơ quan cử cán bộ có đủ các điều kiện sau tham gia dự tuyển học bổng: 1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Là công dân Việt Nam đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước, viện nghiên cứu, các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng. Có kinh nghiệm công tác 1 năm trở lên kể từ khi tốt nghiệp đại học. Những người đã từng nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản (học bổng Monbukagakusho: Mext) và các chương trình học bổng khác từ nguồn của Chính phủ Nhật Bản (trừ học bổng đi thực tập tiếng Nhật và văn hoá Nhật năm cuối cùng ở bậc đại học, học bổng hỗn hợp của Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản dành cho các sinh viên ngành khoa học và kỹ thuật) phải sau 3 năm trở về nước công tác mới được tham gia dự tuyển. Tuổi không quá 35 tính đến 01/4/2009 (sinh từ 02/4/1974 trở lại đây). Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, được cơ quan cử đi học. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui dài hạn loại khá trở lên, trong đó 70% các môn học có điểm thi hoặc kiểm tra đạt 7 trở lên, điểm thi hoặc luận văn tốt nghiệp (nếu có) đạt từ 8 trở lên. Riêng với các ứng cử viên xin đi học tiến sĩ ngoài điều kiện trên phải có bằng thạc sĩ với kết quả học tập tốt. Xin học đúng hoặc gần với ngành được đào tạo ở bậc đại học hoặc ở bậc thạc sĩ. Yêu cầu về ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật và có một trong số các văn bằng sau: + Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật; hoặc
  2. + Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tại Việt Nam; hoặc + Chứng chỉ TOEFL quốc tế hoặc nội bộ (do IIE cấp); TOEFL iBT (do TOEIC Việt Nam cấp) tương đương từ 550 hoặc IELTS quốc tế 6.5 trở lên còn trong hạn sử dụng. Khuyến khích các ứng viên có liên hệ trước với các trường đại học ở Nhật Bản. 2. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt (1 bộ): Bản sao hợp lệ các văn bằng (bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ) kèm theo bảng điểm tất cả các năm học, giấy khai sinh, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng biên chế, chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật, giấy tiếp nhận của trường đại học ở Nhật Bản (nếu có). Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (cần ghi rõ xin loại học bổng nào và địa chỉ, điện thoại liên hệ). Tất cả giấy tờ được làm trên giấy khổ A4. 3. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật: - Mẫu tải từ trang web: http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html (tiếng Nhật) http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html (tiếng Anh) - Lưu ý số lượng bản khai đúng theo hướng dẫn của phía Nhật Bản. Hồ sơ dự tuyển (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội (chuyên viên theo dõi: Vũ Bích Ngân, điện thoại 048680407; 0913090823) trước ngày 22/5/2008. Các hồ sơ có dấu bưu điện gửi trước ngày 22/5/2008 đều được chấp nhận. Nếu các giấy tờ cần nộp trong hồ sơ không đầy đủ hoặc khai không chính xác sẽ bị loại ngay khỏi vòng sơ tuyển và không trả lại hồ sơ. 4. Quy trình tuyển chọn): - Bộ Giáo dục và Đào sẽ căn cứ vào hồ sơ, ngành nghề đăng ký học tập, kết quả học tập từ cao xuống thấp để sơ tuyển chọn ra 90 ứng viên được gửi hồ sơ sang Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để đàm phán. Kết quả sơ tuyển sẽ được thông báo công khai trên trang web: www.hed.edu.vn và www.moet.gov.vn từ ngày 31/5/2008. - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ xem xét hồ sơ của 90 ứng viên và tuyển chọn. Dự kiến kế hoạch tuyển chọn (bao gồm phỏng vấn và thi viết) vào cuối tháng 6 đến trung tuần tháng 7 năm 2008. Thông tin chi tiết về kết quả tuyển chọn được đăng tải tại trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (http://www.vn.emb-japan.go.jp) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.edu.net.vn, www.moet.gov.vn và www.hed.edu.vn). Ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường sang học tại Nhật Bản vào tháng 4 hoặc tháng 10 năm 2009. Nội dung thông báo này có thể xem trên các trang web dưới đây: http://www.moet.gov.vn và http://www.hed.edu.vn.
  3. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Website Bộ GD&ĐT; - Vụ HTQT, Vụ TCCB (để phối hợp); Bành Tiến Long - Lưu VT, Vụ GDĐH.
  4. Bản kèm theo Danh sách hồ sơ và số bộ hồ sơ Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2008 Tên hồ sơ LHS Nghiên cứu sinh LHS Đại học LHS C A B C D E Tổng A B C D E Tổng A B C số số 1 Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu) Bản Bản Bản Bản Bản 5 Bản Bản Bản Bản Bản 5 Bản Bản Bản chính chính chính copi copi chính chính chính copi copi chính chính chính 2 Đơn xin cấp học bổng (Bản đính kèm) (Theo mẫu) Bản Bản Bản Bản Bản 5 Bản Bản Bản Bản Bản 5 chính chính copi copi copi chính chính copi copi copi * * * * * 3 Ảnh (6cmx4cm) (Dán vào đơn xin cấp học bổng) 2 2 1 3 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 5 2(3) 2(3) 2(3) 4 Kế hoạch nghiên cứu (bản đính kèm) Bản Bản Bản Bản Bản 5 chính copi copi copi copi 5 Bảng kết quả học tập toàn bộ các năm tại trường Đại Bản Bản Bản Bản Bản 5 học chính copi copi copi copi 6 Học bạ 3 năm Trung học phổ thông Bản Bản Bản Bản Bản 5 Bản Bản Bản chính copi copi copi copi chính copi copi 7 Thư giới thiệu của hiệu trưởng trường Đại học hoặc Bản Bản Bản 3 giáo sư hướng dẫn chính copi copi 8 Thư giới thiệu của hiệu trưởng hoặc GVCN trường Bản Bản Bản 3 Bản Bản Bản THPT chính copi copi chính copi copi 9 Thư giới thiệu của lãnh đạo cơ quan (đối với những Bản Bản Bản 3 người đang công tác) chính copi copi 10 Giấy khám sức khỏe (theo mẫu) Bản Bản Bản 3 Bản Bản Bản 3 Bản Bản Bản chính copi copi chính copi copi chính copi copi 11 Bằng tốt nghiệp đại học (giấy chứng nhận tốt nghiệp Bản Bản Bản 3 hoặc Bằng chứng nhận học vị) chính copi copi 12 Bằng tốt nghiệp THPT (giấy chứng nhận tốt nghiệp) Bản Bản Bản 3 Bản Bản Bản chính copi copi chính copi copi 13 Giấy xác nhận đang học tại trường (những người đang Bản Bản Bản 3 Bản Bản Bản học) chính copi copi chính copi copi 14 Luận văn tốt nghiệp Bản Bản Bản Bản Bản 5 chính copi copi copi copi 15 Ảnh tác phẩm hay băng ghi âm biểu diễn Bản Bản Bản Bản Bản 5 chính copi copi copi copi * Chỉ dành cho những người có nguyện vọng được bố trí trường đại học tiếp nhận - Từ năm nay, số lượng hồ sơ cần nộp tăng lên khá nhiều nên đề nghị Quý Bộ lưu ý - Hồ sơ sắp xếp theo các bộ A, B, C, D, E, ghim lại và cho vào phong bì. Đề nghị không dập ghim lên hồ sơ - Tất cả các hồ sơ bằng tiếng Việt cần kèm theo bản dịch công chứng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Đồng bộ tài khoản