THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
6
download

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA Mẫu HTXTB - 2 TÊN HỢP TÁC XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số:...... THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Kính gửi: - Cơ quan đăng ký kinh doanh .............................. - ............................................................................. 1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................ Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../.... Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................... Điện thoại:.................................................... Fax:............................................ Email:.................................................................. Website:.............................. Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................. 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...................................................................................Nam/Nữ....................... Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ...................................................... Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:...................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................... Thông báo: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. Kèm theo thông báo: ......, ngày..... tháng....... năm...... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ .......................... (Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
  2. 2
Đồng bộ tài khoản