Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1988-2007

Chia sẻ: bahoang

Số liệu thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giai đoạn 1988-2007 và thống kê chi tiết 9 tháng 2007. Thống kê FDI phân theo ngành, hình thức đầu tư, quốc tịch chủ đầu tư và địa bàn đầu tư.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản