THỐNG KÊ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: nguyenthao1669

Thống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và đề ra các quyết định. Chỉ quan tâm đến thành phẩm nên chỉ tiêu NSLĐ không phản ánh đúng hiệu quả của LĐ hao phí cho toán bộ khối lượng SP tạo ra trong kỳ.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản