Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
10
download

Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài). Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN BÁO CÁO THỐNG KÊ Mẫu STP/HT-2006-TK.2 Tỉnh/thành phố SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI SỞ TƯ PHÁP ................... ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NĂM SỞ TƯ PHÁP Từ ngày............tháng............năm............, đến ngày............tháng............năm............ Trong đó SỰ KIỆN HỘ TỊCH Tổng số Nam Nữ I. SINH 1. Con có cha và mẹ là người nước ngoài 2. Con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam II. TỬ 1. Người nước ngoài 2. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài III. KẾT HÔN Tổng số: 1. Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 2. Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với người nước ngoài 3. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 4. Người nước ngoài với người nước ngoài IV. NHẬN CHA, MẸ, CON Tổng số: 1. Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài 2. Giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau 3. Giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài V. GIÁM HỘ Tổng số: 1. Người nước ngoài giám hộ trẻ em Việt Nam 2. Công dân Việt Nam giám hộ trẻ em nước ngoài VI. NUÔI CON NUÔI Trong đó Tổng số Nam Nữ Trẻ em đi từ Trẻ em đi từ cơ sở nuôi gia đình dưỡng 1. Người nước ngoài nuôi trẻ em Việt Nam 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nuôi trẻ em Việt Nam
  2. 3. Người Việt Nam nuôi trẻ em nước ngoài VII. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, Trong đó XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH Các Tổng số Thay đổi Cải chính Xác định Xác định trường họ tên, ngày, tháng, lại dân lại giới hợp chữ đệm năm sinh tộc tính khác VIII. GHI VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH Trong đó ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM Tổng số Nhận cha, Sinh Kết hôn Nuôi con nuôi QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI mẹ, con IX. ĐĂNG KÝ LẠI Trong đó Tổng số Nhận nuôi Sinh Tử Kết hôn con nuôi X. CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH Tổng số: Ngày...........tháng...........năm........... Người lập biểu GIÁM ĐỐC ................................ ................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản