Thông tin về thuận tình ly dị

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
435
lượt xem
34
download

Thông tin về thuận tình ly dị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình gíup đỡ ”thuận tình ly dị”của văn phòng DịchVụ Pháp Lý Virginia cung cấp luật sư gíup ly dị miễn phí cho những khách hàng hội đủ điều kiện của văn phòng. Tài liệu nầy sẽ giải thích cho bạn rỏ ràng hơn về cách thức làm việc của chương trình nầy và những điều bạn mong đợi. Những vấn đề sau đây sẽ được giải thích trong bản thông tin nầy:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin về thuận tình ly dị

  1. Pro Bono Uncontested Divorce Project Information Handout - Vietnamese Thông Tin Vê Thuận Tình Ly Dị Chương trình gíup đỡ ”thuận tình ly dị”của văn phòng DịchVụ Pháp Lý Virginia cung cấp luật sư gíup ly dị miễn phí cho những khách hàng hội đủ điều kiện của văn phòng. Tài liệu nầy sẽ giải thích cho bạn rỏ ràng hơn về cách thức làm việc của chương trình nầy và những điều bạn mong đợi. Những vấn đề sau đây sẽ được giải thích trong bản thông tin nầy: - Thế nào là thuận tình ly dị? - Tôi có đủ điều kiện đễ nhận được sự gíup đỡ của các luật sư tại Văn phòng dịch vụ pháp lýVirginia trong việc”thuận tình ly dị không? - Khi nào thì tôi có thễ lấy được hẹn, điều gì sẽ xẫy ra trong những buổi hẹn đó? - Tôi sẽ phải trả tiền cho những gì? - Khi nào thì tôi sẽ được sắp xếp cho gặp luật sư? - Tôi phải gọi điện thoại cho ai nếu có thắc mắc sau khi tôi đã được ủy thác cho luật sư thiện nguyện. - Tôi phải đem theo những giấy tờ gì khi đến những buổi hẹn? - Điều gì sẽ xẩy ra nếu tôi không đem theo tất cả những giấy tờ cần thiết đến những buổi hẹn nầy? - Sự cần thiết của nhân chứng. - Những yêu cầu cho sự đồng ý ly thân sẽ là giấy phép cho ly dị sau nầy khi đã ly thân được 6 tháng. - Tôi phải làm sao nếu như tôi không có giấy ra lệnh từ tòa án hay giấy thỏa thuận giửa hai người cho việc nuôi con hoặc tiền cấp dưỡng cho vợ chồng. - Những vấn đề nuôi con và tiền cấp dưỡng cho con. - Những vấn đề cấp dưỡng cho vợ / chồng. - Chuẩn bị ra tòa về vấn đề tiền cấp dưỡng - Những vấn đề phân chia tài sản. -Tài sản chung -Những quyền lợi khi về hưu -Làm thế nào đễ biết nếu người phối ngẫu của bạn thật sự có được những quyền lợi khi về hưu trong suốt thời gian kềt hôn và thời điễm sau cùng khi ly thân. -Phân chia những khoản nợ nần trong thời gian chung sống - Nhận được sự gíup đỡ pháp lý khác nếu như những luật sư thiện nguyện tại DVPL Virginia không thễ giúp được. -Nhận sự giúp đỡ từ những luật sư của DVPL Virginia trong những trường hợp liên quan đến luật gia đình. -Cố vấn miễn phí trên điện thoại -Các điều đình,hòa giải khác. -Giới thiệu đến những luật sư tư mà bạn phải trả tiền . - Khuyến cáo bạn những điều sẽ phải nhượng bộ nếu bạn muốn”thận tình ly dị”. DVPL Virginia không phải là người đầu tiên viết giấy thỏa thuận về tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng hay phân chia tài sản hoặc chia nợ nần. www.lsnv.org 03/05/05 Page 1 of 9
  2. Thế nào là thuận tình ly dị? Thuận tình ly dị là sự ly dị không có vấn đề gì đễ tranh cải giửa hai bên. Nếu có bất kỳ sự không đồng ý nào giửa hai người mà cần phải cósự sấp xếp của tòa án hoặc hai người không thễ tự giải quyết được, đó không phải là thuận tình ly dị. Tôi có đũ điều kiện cho sự ”thuận tình ly dị”với sự gíup đỡ của DVPL Virginia không? Bạn có thể có được sự”thuận tình ly dị”(còn gọi là ly dị” không có lỗi”)dựa trên sự ly thân của bạn và người phối ngẫu. DVPL Virginia sẽ gíup đỡ bạn được ”thuận tình ly dị dựa trên ba điều sau: (1) Hai người không có con nhỏ dưới 18 tuỗi và phải có giấy chứng nhận rằng hai người đã ly thân ít nhất được 6 tháng.hoặc (2) Hai người không có con dưới 18 tuổi và hai người phải ly thân ít nhất trong vòng 12 tháng hoặc (3) Hai người không có con chung dưới 18 tuổi và tòa án đã quyết định về quyền nuôi dưỡng và trợ cấp và hai người đã ly thân ít nhất trong vòng 12 tháng Tất cả những sự tranh giành tài sản, quyền nuôi dưỡng con và những vấn đề trợ cấp bởi sự quyết định của tòa án hay ly thân / vấn đề tài sản chung đều phải giải quyết trước khi bạn được giới thiệu đến những luật sư thiện nguyện đễ gíup đỡ trong ”thuận tình ly dị” Khi nào tôi có thễ lấy được hẹn và điều gì sẽ xẩy ra trong những buổi hẹn nầy? DVPL Virginia có những buổi gặp gở tại văn phòng chi nhánh ở Alexandria (một lần trong 1 tháng vào sáng thứ 7,và tại văn phòng chi nhánh ở Fairfax (mỗi sáng thứ 7 của tuần thứ tư trong tháng), và những thời gian khác nhau ở tại các văn phòng Arlington, Loudoun và Prince William.Trong những buổi gặp gở nầy những trợ lý luật sư thiện nguyện sẽ xem coi có đem theo đầy đũ tất cả các giấy tờ cần thiết có liên quan và đã điền đơn trả lời tất cả các câu hỏi của DVPL Virginia đã gởi đến cho bạn chưa. Những giấy tờ nầy rất cần thiết để quyết định nếu bạn có thể được giới thiệu đến luật sư thiện nguyện giúp đỡ trong vấn đề ”thuận tình ly dị”. Nếu tất cả các điều kiện của bạn đều hợp lệ, bạn sẽ được giới thiệu đến luật sư qua DVPL Virginia đễ được giúp đỡ miễn phí. Tuy nhiên,bạn vẫn có thễ phải trả một số tiền cho tòa án. Tôi sẽ phải trả những lệ phí gì? Nếu DVPL Virginia tìm được cho bạn một luật sư giúp đỡ trong vấn đề ”thuận tình ly dị”, bạn sẽ không phải trả tiền cho luật sư.Tuy nhiên, bạn có thễ sẽ phải trả một số tiền có liên quan đến tòa án cho luật sư của bạn. Một vài lệ phí.hay tất cả các lệ phí nầy có được miễn bởi quan tòa. Những lệ phí nầy bao gồm: Lệ phí: Gía tiền (ước lượng) (1) Tiền điền đơn $69 (2) Tiền cảnh sát hay $12 những lệ phí in ấn $25 hoặc tiền gởi thư $4 www.lsnv.org 03/05/05 Page 2 of 9
  3. (3) Bản tường trình của tòa án (nếu có người phối ngẫu được cung cấp bằng giấy tờ) $100 (4) Đổi tên $21 (5) Dịch vụ tiến hành giấy tờ $50 Khi nào tôi sẽ được giới thiệu đến luật sư? Sau khi DVPL Virginia nhận được tất cả các giấy tờ và thông tin cần thiết ở nơi bạn, nếu bạn đũ điều kiện cho” thuận tình ly dị”,DVPL Virginia sẽ chuyển hồ sơ của bạn đến luật sư đễ giúp đỡ bạn ly dị miễn phí. Nếu bạn sống ở Faifax county, bạn sẽ được Văn Phòng Luật Sư Thiện Nguyện của Fairfax County giới thiệu đến luật sư. Tiến trình nầy sẽ được giải quyết trong vòng 2 đến 3 tháng sau khi bạn đã cung cấp đầy đũ các giấy tờ vần thiết cho DVPL Virginia. Sau khi đã được giới thiệu cho luật sư, nếu có thắc mắc,tôi sẽ gọi cho ai? Nhân viên của DVPL (thường trú tại Alexandria, Arlington, Loudoun hay Prince William): Eric Moe, Trợ lý luật sư thiện nguyện 703-778-6806 Russ Hatchl, Điều phối viên Luật Sư Thiện Nguyện 703-246-4379 Thường trú nhân quận Fairfax : Arlene Beckerman, Giám đốc của luật sư thiện nguyện tại Fairfax 703-246-3779 Tôi phải mang theo những giấy tờ gì khi tôi đến buổi hẹn? Bạn nên mang theo những bản sao của các giấy tờ sau khi đến buổi hẹn: - Thẻ ID (bằng lái xe) - Giấy hôn thú - Hai cùi check mới nhất từ tất cả các việc bạn đang làm và bản sao của tất cả các trợ vấp xã hội nếu có. - Hai cùi check mới nhất và bản sao của tất cả các lợi tức hay trợ cấp xã hội được nhận từ những người sống chung với bạn và giúp bạn trả tiền nhà hay các khoản chi tiêu khác - Tất cả các giấy tờ ly dị trước đây từ tòa án(nếu bạn đã kết hôn trước đây) - Giấy thỏa thuận nuôi con hay giấy ra lệnh từ tòa (nếu bạn có con nhỏ dưới 18 tuổi với người phối ngẫu) - Giấy thỏa thuận tiền trợ cấp hoặc giấy ra lệnh từ tòa án(nếu có con nhỏ dưới 18 tuổi với người phối ngẫu) - Tất cả các giấy tờ liên quan đến trợ cấp cho người phối ngẫu được cấp bỡi tòa án. - Tất cả các giấy tờ ly dị mà bạn hay người phối ngẫu đã điền. - Các giấy tờ có liên quan đếnsự phá sản của bạn hay người phối ngẫu. - Thẻ xanh hay bất cứ giấy tờ có liên quan đến vấn đề cư trú. - Tất cả các giấy tờ có liên quan đến sự thoả thuận phân chia tài sản. - Số an sinh xã hội, địa chỉ ,và số điện thoại hiện thời của người phối ngẫu . - Thẻ an sinh xã hội của con cái. - Tên,địa chỉ,số điện thoại của bạn bè hay người thân sống tại Virginia mà có thể làm chứng cho bạn. - Các giấy tờ cần thiết khác mà bạn nghĩ có thể giúp được bạn. - Đơn trả lời các câu hỏi của DVPL đã được điền. www.lsnv.org 03/05/05 Page 3 of 9
  4. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không mang tất cả các thông tin và giấy tờ đến buổi gặp mặt? Bạn sẽ nhận được một bao thư có địa chỉ để gởi đến tất cả các giấy tờ cần thiết đến DVPL Virginia, Ban Luật Sư Thện Nguyện, 4080 Chain Bridge Road, Fairfax,Virginia 22030-4014. Nếu tất cả các thông tin nầy không được nhận trong vòng một tháng, chúng tôi sẽ đóng hồ sơ của bạn và bạn phải làm lại từ đầu. Cần sự hợp tác của nhân chứng: Chánh án tòa ly dị sẽ cần nghe lời làm chứng từ một người nào đó ngoài bạn và người phối ngẫu ra. Người đó là người sẽ làm chứng rằng (a) bạn hay người phối ngẫu của bạn đã sống ở tiểu bang Virginia được sáu tháng trước khi điền đơn quyết định ly dị, và (b) bạn và người phối ngẫu đã ly thân đũ thời gian quy định. Nếu chỉ có bạn hay người phối ngẫu của bạn cung khai trước tòa, điều đó không tốt bằng bạn có nhân chứng. Những yêu cầu cho sự đống ý ly thân sẽ la giấy cho phép điền đơn xin ly dị sau 6 tháng ly thân: Sự đồng ý ky thân có thể rất phức tạp nhưng cũng có thể rất đơn giản, Chẳng hạn như tất cả các điều bạn cần đều hợp lệ trong một thời gian ngắn,6 tháng ly thân là một điều như sau: Mary Jones và Phil Jones đồng ý ly thân và tiếp tục không chung sống với nhau Mary Jones 7/15/04 Phil Jones 7/16/04 Nếu hai người đã ly thân trong suốt thời gian thỏa thuận được ký, câu nầy có thễ thay đổi lại thành”Mary và Phil đã ly thân vào ngày....và dự định sẽ tiếp tục sống riêng”.Bản thỏa thận ly thân có thễ là giấy tờ đễ giải quyết những vấn đề khác có liên quan đến sự kết hôn của hai người như tài sản chung, phân chia nợ nần trong thời gian chung sống, những vấn đề về nuôi con và thăm con, tiền cấp dưỡng cho con vá người phối ngẫu. Chương trình Luật sư thiện nguyện cho Thận tình ly dị của DVPL Virginia không thễ giúp bạn chuẩn bị những thỏa thuận nầy hay hướng dẫn bạn giải quyết những vấn đề tranh chấp nầy. Nếu hai người có con chung dưới 18 tuổi,ly thân phải kéo dài trong vòng 1 năm cho dù đã có sự thỏa thuận ly thân hay không. Nếu như tôi không có giấy tờ thỏa thuận giửa hai người hay lệnh của tòa án về tiền trợ cấp và nuôi dưỡng con cái? Bạn nên lập tức liên lạc với Tòa Án Quận Thanh Thếu Niên và Những Liên Hệ Gia Đình tại thành phố hay quận mà con bạn đang cư trú và làm hẹn để làm đơn xin quyền nuôi dưỡng và tiền trợ cấp cho từng người conmà bạn có với người phối ngẫu. Tiền trợ cấp của người phối ngẫu cho bạn cũng có thễ điền tại tòa án trên. Những số điện thọai của các tòa án địa phương là: Alexandria Tòa Án Thiếu Nhi (J&DR District Court) 703-838-4141 Arlington Tòa Án Thiếu Nhi (J&DR District Court) 703-228-4500 Fairfax Tòa Án Thiếu Nhi (J&DR District Court) 703-246-3040 Loudoun Tò Án Thiếu Nhi J&DR District Court 703-777-0303 Prince William Tò Án Thiếu Nhi (J&DR District Court) 703-792-6210 www.lsnv.org 03/05/05 Page 4 of 9
  5. Ngay sau khi bạn điền những đơn nầy, bạn nên đễ Chi nhánh của Sự Thi Hành Tiền Trợ Cấp Nuôi con đễ xin được giúp đỡ bằng cách gọi 877- 822-4612. Chi nhánh nầy sẽ giúp bạn miễn phí đễ xác định số tiền mà người phối ngẫu phải trả cho bạn. Khi bạn gọi đến đây, bạn thường phải thường đợi chờ khá lâu. Nếu bạn không muốn đợi trên điện thoại,bạn có thễ đến thẳng văn phòng tại số 3953 Pender Drive, Fairfax,Va 22030. Mang theo những giấy tờ mà bạn đã điền tại tòa án đến buỗi hẹn. Nếu bạn không điền những giấy tờ cần thiết nầy với tòa Thanh Thiếu Niên và những vấn đề có liên quan ngay lập tức và đưa cho DVPL những bản sao của các giấy tờ nầy, hồ sơ của bạn có thễ bị đóng, và bạn sẽ phải làm lại từ đầu với DVPL sau khi có lệnh của Toà Án thiếu Nhi hay giấy ra lệnh đã bắt đầu tiến hành. Những vấn đề về tiền trợ cấp và nuôi dưỡng con cái: Bản hướng dẫn về số tiền trợ cấp nuôi con được tính dựa trên các cônh thức điều 20- 108.2 của Virginia, có thễ được coi trên mạng internet ở: http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+20-108.2 hoặc có thễ đến thư viện luật tại tòa án địa phương. Những vấn đề chính là tiện lương của cha mẹ, những chi phí có liên quan đến vấn đề chăm sóc con cái, và chi phí bảo hiễm sức khỏe cho con cái . Khi bạn điền đơn xin tiền trợ cấp nuôi con ở Toà Án thiếu Nhi, và khi bạn được hưỡng tiền nầy, nó sẽ có hiệu lực từ ngày bạn bắt đầu điền đơn và ngay khi bắt đầu báo cho người phối ngẫu của bạn phải trả tiền trợ cấp nuôi con vá tiếp tục điều tra trường hợp nầy. Tiền trợ cấp có hiệu lực trở về trước có nghĩa là người phối ngẫu nợ một số tiền có thễ trả làm nhiều lần cùng với số tiền phải trả hiện thời. Chậm trể tronh việc tìn cách trả tiền trợ cấp nuôi con có nghĩa là tiền trợ cấp nuôi con sẽ không có thễ lấy về từ thời gian quá hạn. Nếu bạn muốm nhận được tiền trợ cấp nuôi con ngay lập tức, bạn nên đến Toà Án thiếu Nhi tại thành phố bạn đang ở và điền đơn xin tiền trợ cấp từ người phối ngẫu cho mỗi người con. Ngay sau đó bạn có thễ đến chi nhánh của Thi Hành Tiền Trợ Cấp Nuôi Con đễ xin gíup đỡ. Nếu ai đó tại tòa cố gắng thuyết phục bạn không nên xin tiền trợ cấp nuôi con cho đến khi bạn đến chi nhánh Thi Hành Tiền Trợ Cấp trước, bạn nên kiên quyết điền đơn và nói với họ rằng bạn muốn làm như vậy đễ nhận được tiền trợ cấp nuôi concó hiệu lực trở về trước đó. Bạn cũng có thễ đến xin cố vấn với DVPL 703- 246-4379 về vấn đề nầy, đễ chúng tôi có thễ cố thay đỗi thái độ nầy. Bạn cũng có thễ liên lạc với chi nhánh Thi Hành Tiền Trợ Cấp tại 877-822-4612. Tòa án có khả năng ra lệnh cho cha mẹ phải cung cấp bảo hiễm sức khỏe cho những người con dưới 18 tuỗi với điều kiện bảo hiễm sức khỏe phải được cung cấp bởi nơi làm việc với gía cả hợp lệ. Virginia code section 20-108.1.C. Tòa án cũng có thễ yêu cầu cha mẹ phải giử lại bảo hiễm nhân thọ cho con cái dưới 18 tuỗi. Virginia Code Section 20-108.1D. www.lsnv.org 03/05/05 Page 5 of 9
  6. Những vấn đề trợ cấp cho nhười phối ngẫu: Có rất nhiều điều phức tạp có thễ ảnh hưỡng đến trợ cấp cho người phối ngẫu bởi tòa án. Theo căn bản ,một người phải thi hành trả tiền trợ cấp cho người phối ngẫu nếu họ kết hôn trong một thời gian dài và anh/cô ta có khả năng chi trả và người kia cần sự cung cấp của người phối ngẫu đễ chi trả cho cuộc sống. Nếu cả hai người đều có thễ tự nuôi sống họ, tòa sẽ không phán quyết vấn đề trợ cấp cho nhười phối ngẫu. Tòa án Virginia có thễ ra lệnh trợ cấp cho người phối ngẫu trong một thời gian có hạn hoặc vô hạn. Tòa cũng có thễ ra lệnh trợ cấp cho người phối ngẫu trong thời gian chờ đợi tòa xử ly dị. Trừ phi tiền trợ cấp cho người phối ngẫu được cung cấp bởi sự thỏa thuận giửa hai người hay có lệnh của tòa án, quyền lợi đễ có được tiền trợ cấp cho người phối ngẫu sẽ mất nếu có ”thuận tình ly dị”. Chuẫn bị cho tòa trợ cấp. Nhằm mục đìch giúp Quan Tòa quyết định được số tiền mà người phối ngẫu phải trợ cấp cho người kia và con cái, quan tòa phải có bằng chứng mức thu nhập của bạn, người phối ngẫu và những chi tiêu hằng tháng của bạn (đặc biệt những khỏan chi tiêu có liên quan đến việc chăm sóc con, bảo hiễm sức khỏe). Tất cả những cùi check và tiền đựơc lấy về từ đóng thế có thễ được dùng như là bằng chứng thu nhập của bạn và những khoản chi tiêu cho bảo hiễm sức khỏe của con bạn. Nếu bạn có những tài liệu khác chứnh minh được những chi phí của các thành viên và bảo hiễm sức khỏe cho cả gia đình, bạn nên đem những tài liệu đó ra tòa. Những giấy chứng nhận và biên lai được viết bằng tay cho những việc có liên quan đến chăm sóc cho con cái cũng nên được đem đến trình ở tòa. Nếu bạn biết nơi làm việc của người phối ngẫu, trước khi bạn làm đơn xin trợ cấp, bạn nên tìm tên và địa chỉ của một người nào đó tại chổ làm hoặc phòng quản lý nhân sự sẽ được chỉ định ra hầu tòa. Khi bạn làm đơn xin trợ cấp, bạn nên hỏi người làm đơn tại Tòa Án Thiếu Nhi đễ chuẩn bị cho ”subpoena duces tecum” và cảnh sát sẽ đem tới nơi làm việc của người phối ngẫu.”Subpoena duces tecum” dùng để yêu cầu người chủ cung cấp cho tòa án ”tất cả các tài liệu cần thiết đễ chứng minh mức thu nhập của người phối ngẫu và những quyền lợi khác từ tháng 1 [của năm đó].” Những vấn đề phân chia tài sản một cách công bằng: ”Tái sản chung” la gì? Thông thường, tài sản chung là bất kỳ những tài sản kiếm được từ bất kỳ người nào trong suốt thời gian bắt đầu kết hôn cho đến thời kỳ cuối của ly thân (không phải tài sản có được từ thừa hưỡng gia tài hay quà biếu). Tài Sản Chung: Các vấn đề có liên quan đến tiền bạc hay đầu tư có được từ một trong hai người trong suốt thời gian từ khi bắt đầu kết hôn cho đến giai đoạn cuối của ly thân đưọc coi như lá tài sản chung. Các quyền lợi về hưu có được từ bắt đầu thời gian kết hôn đến khi ly thân của hai người được coi là tài sản chung. Nếu bạn cần thêm thông tin về vấn đề bạn có quyền đễ chia tài sản một cách công bằng và nghĩ rằng nó không công bằng cho việc thuận tình ly dị, bạn có thễ gặp lu sư đễ xin cố vấn (xin coi danh sách các hội đòan khác có luật sư thịện nguyện trong vấn đề thuận tình ly dị) hoặc gọi trong mhững số điện thoại bên trên đễ hỏi thêm từ một trong những luật sư gia đình của DVPL www.lsnv.org 03/05/05 Page 6 of 9
  7. Tòa án ly dị chỉ có thễ có quyền phân ci\hia tài sản chung một cách công bằng nếu ngườiphối ngẫu bị kiện đã có chỗ ở và được mời hầu tòa bởi tòa án. Những lợi nhuận hưu trí có được từ chỗ làm: tiền hưu trí có thễ được coi như tài sản có gía trị nhất trong các tài sản chung. Lợi nhuận hưu trí có th được ”định nghĩa là kế hoạch của quyền lợi”mà sẽ cung cấp tiền mỗi tháng cho suốt cuộc đời của người phồi ngẫu hay người vợ/chồng củ), hoặc được coi như là ”kế hoạch đóng gốp chung”, giống như là tài khỏan 401k có được từ người làm công và chũ, và những khoản tiền khác đưọc đầu tư vào như cỗ phiếu. Những ”gía trị hiện tại ”của kế hoạch đầu tư có thễ thấy trong bản báo cáo từng thời kỳ mà người phối ngẫu nhận được, thường là mỗi ba tháng. Thường thì khó biết được những gía trị hiện tại nầy nhưng có thễ phỏng chừng dựa trên những quyền lợi hàng năm mà người chũ hảng cung cấp. Đễ tránh sự ”đoán gìa hóa non”, so sánh giữa những ”kế hoạch quyền lợi”và ”lợi nhuận đầu tư”, người ta phải xác định được gía trị hiện tại của kề hoạch quyền lợi. Phỏng đoán gần chính xác nhất của gía trị hiện tại của kế hoạch quyền lợi được ước chừng bằng cách hỏi thăm hãng bảo hiễm về gía tiền mà chũ hãng đã mua cho nhân viên . Làm thề náo đễ biết nều người phối ngẫu của bạn có được lợi tức về hưu đáng kễ trong suốt thời gian kết hôn đến thời gian cuối của ly thân: -Cách tốt nhất đễ xác định gía trị phúc pợi hưu trí là xem bản chu kỳ kê khai mà nơi làm việc đã cung cấp cho tất cả các công nhân. Nếu không có những thứ đó, cách duy nhất là cố gắng ước lượng những phúc lợi, hoặc nộp đơn xin ly dị và đồng thời kèm theo đơn ”discovery” đễ lấy thông tin, từ người phối ngẫu hoặc người chũ của người phối ngẫu. -Nếu trong gia đình không có bảo hiễm sừc khỏe khi người phối ngẫu còn làm việc, điều đó cho biết vị phối đó không có được hưỡng phúc lợi hưu trí. -Nói chung, những việc làm ít tiền thường nhận được rất ít tiền hưu trí. Nếu gia đình sống trong cảnh thiều hụt trong thời gian chung sống và bởi vì lợi tức cả gia đình không cao, điều đó cho biết người hôn phối nầy không thế nào kiềm được phúc lợi hưu trí như gía trị tài sản. -Dù sao đi nửa, có một vài chũ ở thành phố Alexandria cung cấp phúc lợi cho tất cả công nhân tòan thời gian ,ngay cả những công nhân làm ít tiền.Vì vậy đễ xác định đúng mức sự thẩm vấn lợi tức hưu trí tồn tại,thì quan trọng đễ xác định mỗi người chũ của vợ hoặc chồng trong suốt thời gian sống chung cho đến ngày ly thân. Khi người chũ được xác định, người phối viên của hội luật sư thiện nguyện có thễ liên lạc người chũ đễ tìm hiễu nếu người phối ngẫu có thu được lợi tức hưu trí. -Nếu sống chung chỉ một thời gian ngắn trước khi ly thân, điều đó không có ngĩa rằng trong cuộc hôn nhân nầy bạn có quyền hưỡng phúc lợi hưu trí của người phối ngẫu và tài sản có gía trị. -Nếu cuộc hôn nhân kéo dài, bạn có quyền hưỡng phúc lợi hưu trí của người phối ngẫu như là gía trị tài sản. Đặc biệt khi bạn là người nội trợ, hay sau khi ly thân bạn có thu nhập thấp đủ đễ hưỡng được sự giúp đỡ từ LSNV, mặc dù khi còn sống với người phối ngẫu, gia đình bạn khá gỉa. Phân chia các khỏan nợ chung: Sự thỏa thuận giửa hai vợ chồng hay quy định của tòa ly dị có thễ phân chia trách nhiệm cho nợ chung. (mắc nợ bởi hai người trong suốt thời gian kết hôn, nếu nợ đứng tên hai người hay chỉ tên một người).Tòa ly dị sẽ coi như đó là yếu tố chính để quyết định nợ chung giửa hai người, bao gồm cả khả năng chi trả của mỗi www.lsnv.org 03/05/05 Page 7 of 9
  8. người đễ trả phần nợ chung.tuy nhiên, bạn phải nên cẩn thận rằng chủ nợ có thễ tìm bạn hoặc người phối ngẫu đễ đòi nợ, và có th sẽ tìm bạn rất nhiều mà không quan tâm sự thỏa thuận giửa hai người hay quyết định của tòa án đã phân chia trách nhệm chính là về phần người vợ/chồng của bạn.Quyền lực của tòa ly dị chỉ dùng đễ phân chia nợ và trách nhiệm của nợ nần chung nếu người bị thưa đã có chỗ ở và được yêu cầu trình diện tại tòa án. Những giúp đỡ pháp lý khác mà các luật sư thiện nguyện cho ly dị thuận tình của DVPL Virginia không thễ giúp được: Giúp đỡ của luật sư của DVPL với các vấn đề luật gia đình: Đễ có được luật sư đại diện cho bạn từ DVPL, bạn có thễ gọi những số dưới đây tại nơi mà bạn hoặc con bạn đang sinh sống Alexandria City resident 703-684-5566 Arlington County residents 703-532-3733 Fairfax County residents 703-246-4500 Loudoun County residents 703-777-7450 Prince William County residents: 703-368-5711 Bạn nên biết rằng các luật sư gia đình của DVPL không có nhiều và thường thì họ có rất nhiều yêu cầu xin giúp đỡ, và bạn có thễ sẽ không được lựa chọn được giúp đỡ bởi vì trường hợp của bạn không hợp với những ưu tiên của DVPL. Nhận được cố vấn qua điện thoại: Bạn có thễ gọi DVPL tại các văn phòng ở địa phương tại các số điện thoại trên đễ làm hẹn với cố vấn qua điện thoại với luật sư thiện nguyện của DVPL đễ hỏi bất kỳ những câu hỏi nào mà bạn không được trả lời trong tập hồ sơ nầy.thêm vào đó, nếu bạn là công dân Hoa kỳ hay là thường trú nhân hợp lệ, bạn có thễ gọi cho văn phòng pháp lý Potomac (PLAS) tại số: 703-532-2525 đễ được cố vấn qua điện thoại. Bạn phải cung cấp cho PLAS mức thu nhập của gia đình đễ chắc rằng bạn đủ điều kiện đễ nhận sự giúp đỡ cuả họ. Hòa giải: Dịch vụ hòa giải của miền bắc Virginia (NVMS) cung cấp dịch vụ hòa giải với lệ phí thấp dựa trên số giờ tùy thuộc vào khả năng chi trả.Bạn có thễ liên lạc Ms.Kinsey Miller,người phụ trách Tòa Dân Sự và Hòa Giải cho NVMS tại 703-993-1311 or dmillere@gmu hay Lou Nuzzo, nhân viên hòa giải vấn đề gia đình của NVMS tại 703- 993-4312 đễ tìm hiễu thêm.Nếu bạn cho phép NVMS chia sẻ kết quả của cuộc hòa giải và đánh gía của bạn về buổi hòa giải với DVPL, hãy ký tên vào đơn của NVMS đễ cho phép làm điều đó. www.lsnv.org 03/05/05 Page 8 of 9
  9. Giới thệu đến Luật Sư tư nhân và bạn sẽ phải trả tiền: Bạn có thễ có một buổi tham khảo ý kiến trong vòng 30’với luật sư có thễ trả lệ phí thấp bằng cách gọi đến những dịch vụ giới thiệu. Cuối buỗi tham khảo ý kiến nầy, bạn có thễ quyết định rằng bạn có muốn mướn luật sư đại diện cho bạn hay không.Bạn có thễ gọi đến: Alexandria Lawyer Referral Service: 703-548-1105 Arlington Bar Association Lawyer Referral Service 703-358-3390 Fairfax Bar Lawyer Referral Service: 703-546-3780 Virginia State Lawyer Referral Service: 800-552-7977 Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải bỏ cuộc nếu bạn đồng ý”thuận tình ly dị” qua DVPL Virginia mà việc đầu tiên là phải viết giấy thỏa thuận về vấn đề trợ cấp cho người phối ngẫu và/hoặc phân chia tài sản chung và nợ chung: Nếu bạn không được tiền trợ cấp từ người phối ngẫu, bạn sẽ không thễ nào xin lại quyền lợi đó nửa, kể cả sau nầy. Điều nầy áp dụng cho cả(a) chia quyền lợi về hưu với người phối ngẫu của bạn, nếu có hoặc bất kễ các tài sản chung nào đừng tên người phối ngẫu hay tài sản mà bạn có quyền có được,hoặc(b) yêu cầu người phối ngẫu phải trả tất cả các nợ nần hoặc vài khoản nợ trong suốt thời gian kết hôn. Bạn hãy nhớ rằng, ngoại trừ trường hợp rất đặc biệt DVPL sẽ không giúp bạn trong vấn đề tài sản hay nợ nần. Nếu bạn muốn đòi được tiền trợ cấp từ người phối ngẫu hay chia tài sản hoặc chia nợ nần với dịc vụ của chúng tôi cho việc thuận tình ly dị. Ngoại trừ nhân viện DVPL đã viết vào đơn thảo thuận cảu bạn là sẽ dịa diện bạn về các vấn đề nuôi con, tiền trợ cấp nuôi con, tiền trợ cấp nuôi người phối ngẫu, ha phân chia tai sản, bạn nên hiểu rằng DVPL không đóng vai trò luật sư đại điện cho bạn trong những vấn đề này. DVPL cung cấp cho bạn các tin tức chun trong tài liệu này để bạn có cơ hội thành côn trong việc tự đại diện chính bạn mà không cần đến luật sư trong việc thu xếp với người phối ngẫu hay phân chia tà sản. Xin ký tên vào bên dưới và để nhày tháng để chúng nhân rằng bạn đã nhận được bản tà liệu này. _______________________ ____________________ Ký tên Ngày, tháng, năm _______________________ _____________________ Tên (Viết chữ in) CHARM # www.lsnv.org 03/05/05 Page 9 of 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản