Thông tư 04/2000/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư 04/2000/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2000/TT-TCHQ về việc điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 đối với hàng hoá phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn Điều 16 Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 đối với hàng hoá phi mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2000/TT-TCHQ

  1. 04/2000/TT-TCHQ,Thông tư 04,T ng c c H i quan, i u hành xu t nh p khNu,Hàng hóa phi m u d ch,Nh p khNu hàng hóa phi m u d ch,2000,Hư ng d n,Thương m i,Xu t nh p khNu,Thong tu 04,Tong cuc Hai quan,Dieu hanh xuat nhap khau,Hang hoa phi mau dich,Nhap khau hang hoa phi mau dich,Huong dan,Thuong mai,Xuat nhap khau Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản