Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: tuuyen

Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản