Thông tư 116/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: ngoctrang

Thông tư 116/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 116/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản