Thông tư 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: nguyenchien

Thông tư 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản