Thông tư 120/2002/TT-BTC

Chia sẻ: lawktkt3

Thông tư 120/2002/TT-BTC về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản