Thông tư 120/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: kevintu

Thông tư 120/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản