Thông tư 14-BYT/TT

Chia sẻ: lawttyt11

Thông tư 14-BYT/TT về việc quy định chế độ quản lý, thanh toán nguyên liệu nhập từ nguồn gốc viện trợ của SIDA và ngoại tệ chuyên gia giữa Bộ Y tế và các công ty, xí nghiệp trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản