Thông tư 142/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
1.302
lượt xem
56
download

Thông tư 142/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 142/2009/tt-btc của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 23/2007/tt-btc ngày 21/03/2007', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 142/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007

  1. tna m.vn Lua tVie www.
  2. tna m.vn Lua tVie www.
Đồng bộ tài khoản