Thông tư 15/2003/TT-BGDĐT

Chia sẻ: lawvhxh13

Thông tư 15/2003/TT-BGDĐT về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Giao dục và Đào ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản