Thông tư 15/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: trongthuy

Thông tư 15/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án thuộc Danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ADB của Chương trình phát triển ngành nông nghiệp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản