Thông tư 16/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: trucsinh

Thông tư 16/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 16/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản