Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: hasang

Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

Nội dung Text: Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

  1. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  2. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  3. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  4. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  5. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  6. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản