Thông tư 188/2009/TT-BTC

Chia sẻ: lawxnk1

Thông tư 188/2009/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản