Thông tư 20/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
205
lượt xem
28
download

Thông tư 20/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Máy tính và công nghệ thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 1. m.vn tna tVie Lua ww. w
 2. m.vn tna tVie Lua ww. w
 3. 1 Phụ lụ c 1 : Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề ”Thiết kế trang Web” (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT- BLĐTBXH ngày15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Phụ lục 1A: Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Tên nghề: Thiết kế trang Web Mã nghề: 40480210 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 24 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, m.vn tna I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: tVie Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Thiết kế web nhằm đào tạo nhân Lua ww. lực kỹ thuật làm việc trong ngành thiết kế web. Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng: Tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; Sửa w đổi, cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; Tiếp nhận và bảo trì các hệ thống web; Quản trị hệ thống web; Khắc phục các sự cố của hệ thống web. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn; Người có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề Thiết kế web có thể làm việc với các vị trí: Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình web tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế web hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web. Cụ thể: 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: - Kiến thức: + Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web; + Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web; + Am hiểu về các công cụ để phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu; + Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email; + Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;
 4. 2 + Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin. - Kỹ năng: + Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web; + Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web; + Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..); + Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email; + Có khả năng vận hành công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu; + Có thể phát triển ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web; + Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống web; + Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web. 2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng: - Chính trị, đạo đức: + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, m.vn Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tna + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và tVie định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền; Lua + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã ww. hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; w sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật; + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc; + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc. - Thể chất - Quốc phòng, an ninh: + Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế; + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng; + Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 3. Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm ở các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin.
 5. 3 II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU 1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian đào tạo: 02 năm; - Thời gian học tập: 90 tuần; - Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ; - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 210 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ) 2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu - Thời gian học các môn chung bắt buộc: 210 giờ; - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ; + Thời gian học bắt buộc: 2100 giờ; Thời gian học tự chọn: 240 giờ; + Thời gian học lý thuyết: 560 giờ; Thời gian học thực hành: 1780 giờ; 3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở:1200 giờ (Danh mục các môn văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian m.vn cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương tna trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các tVie môn học phải theo logic sư phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các Lua kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả) ww. w III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN Thời gian đào tạo (giờ) Mã Trong đó Tên môn học, mô đun MH, Tổng Lý Thực Kiểm MĐ số thuyết hành tra I Các môn học chung 210 106 87 17 MH 01 Chính trị 30 22 6 2 MH 02 Pháp luật 15 10 4 1 MH 03 Giáo dục thể chất 30 3 24 3 MH 04 Giáo dục quốc phòng -An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin học 30 13 15 2 Ngoại ngữ MH 06 60 30 25 5 Các môn học, mô đun đào tạo nghề II 1665 380 1285 75 bắt buộc II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 525 185 340 27
 6. 4 MĐ 0 7 Tin học văn phòng 111 30 81 9 MĐ 0 8 Internet 57 20 37 3 MH 09 Lập trình căn bản 150 45 105 6 MH 10 Anh văn chuyên ngành 57 45 12 3 MH 11 Cơ sở dữ liệu 150 45 105 6 Các môn học, mô đun chuyên môn II.2 1140 195 945 48 nghề MĐ 1 2 Lập trình Web căn bản 150 45 105 6 Thiết kế và xử lý ảnh Web MĐ 1 3 120 30 90 6 (Photoshop) MĐ 1 4 Mạng máy tính 120 30 90 6 MĐ 1 5 Thiết kế Layout Web (Photoshop) 120 30 90 6 Tổ chức và thiết kế Website MĐ 1 6 120 30 90 6 (Dreamweaver) m.vn MĐ 1 7 Đồ án thiết kế Web 90 0 90 6 MĐ 18 Quản trị WebServer và MailServer 120 30 90 6 tna tVie MĐ 1 9 Thực tập tốt nghiệp 300 0 300 6 Lua Tổng cộng: 1862 488 1374 87 ww. w IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo) V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ 1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn. Tùy theo nhu cầu của địa phương hoặc môi trường lao động, căn cứ vào tình hình trang thiết bị cụ thể của từng trường/ Cơ sở dạy nghề sẽ xác định được danh mục cụ thể các môn học, mô đun tự chọn. Có thể tham khảo trong số các môn học, mô đun gợi ý sau: 1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn: Thời gian đào tạo (giờ) Mã Trong đó Tên môn học, mô đun tự chọn MH, Tổng Lý Thực Kiểm MĐ số thuyết hành tra MĐ 2 0 Công cụ thiết kế và vẽ đồ họa 120 30 90 6
 7. 5 (Corel Draw) MĐ 2 1 PHP & MySQL 150 45 105 6 MĐ 2 2 Thiết kế đa truyền thông (Flash) 120 30 90 6 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (SQL MĐ 2 3 120 30 90 6 server) Lập trình ứng dụng quản lý trên MĐ 2 4 150 45 105 6 Web (ASP.NET) Tổng cộng: 660 180 480 30 (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo) 1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn - Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng môi trường lao động cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng, miền của địa phương cần có; Thời gian học tự chọn: 240 giờ; m.vn - Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục 3, các tna Trường/ cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun tVie đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính Lua tham khảo) để áp dụng cho Trường/ cơ sở của mình; ww. - Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản w như: + Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề; + Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của địa phương hoặc của từng môi trường lao động cụ thể; + Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định; + Đảm bảo tỉ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định: Thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn chiếm khoảng (20 - 30%) tổng thời gian học tập các môn học, mô đun đào tạo nghề. Trong đó thực hành chiếm từ (65 - 85%) và kiến thức lý thuyết khoảng (15 - 35%); Theo chương trình khung đã xây dựng; Thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn không vượt quá 760 giờ (trong đó lý thuyết không quá 240 giờ). - Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do Trường/Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc có thể tham khảo, điều chỉnh từ các môn học, mô đun đề nghị trong chương trình khung này, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành nghề hoặc vùng miền; - Nếu Trường/Cơ sở dạy nghề chọn trong số các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đề nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết từng bài học cho từng chương cụ thể. Sau đó tiến hành thẩm
 8. 6 định và ban hành chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn cho Trường/ Cơ sở của mình ; - Về thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn, các Trường/ Cơ sở dạy nghề tự bố trí, cân đối vào các học kỳ cho phù hợp tiến độ và tính chất môn học, mô đun (có thể bố trí từ học kỳ III trở đi, tuỳ tính chất từng môn học, mô đun); - Về thời lượng chi tiết của từng bài học trong các môn học, mô đun tự chọn, các Trường/ Cơ sở dạy nghề có thể tự cân đối, thay đổi sao cho phù hợp với nội dung yêu cầu. 2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp : Số T T Môn thi Hình thức thi Thời gian thi Chính trị Viết, vấn đáp, Không quá 120 1 trắc nghiệm phút Kiến thức, kỹ năng nghề - Lý thuyết nghề Viết, vấn đáp, Không quá 180 m.vn trắc nghiệm phút tna 2 - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 24h tVie - Mô đun tốt nghiệp (tích Bài thi lý thuyết Không quá 24h Lua hợp lý thuyết với thực và thực hành ww. hành) w 3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện: - Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để học sinh có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường/Cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số xí nghiệp hay sơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo; - Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp. 4. Các chú ý khác: Nếu sử dụng chương trình khung này để giảng dạy cho đối tượng tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề, thì cần chỉnh lại kế hoạch tổng thể (2 học kỳ); học bổ sung những kiến thức, kỹ năng chưa học ở bậc Trung cấp nghề và không bố trí Thực tập tốt nghiệp (vì người học đã thực tập ở giai đoạn Trung cấp nghề). Nội dung thi tốt nghiệp cho đối tượng này chỉ cần kiểm tra các kiến thức và kỹ năng nâng cao ở giai đoạn đào tạo trình độ Cao đẳng nghề./.
 9. 7 Phụ lục 1B: Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Tên nghề: Thiết kế trang Web Mã nghề: 50480209 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Thiết kế web nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành thiết kế web. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng: Tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; Sửa đổi, m.vn cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; Tiếp nhận và bảo trì các hệ thống web; Quản trị hệ thống web; Khắc phục các sự cố của hệ thống tna web; Tổ chức quản lý các dự án về thiết kế web; Phân tích và thiết kế hệ tVie thống web và hệ cơ sở dữ liệu; Triển khai các ứng dụng thương mại điện tử. Lua Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công ww. nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp w có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn; Người có bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế web có thể làm việc với các vị trí: Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình web; Quản lý dự án; Chuyên viên thương mại điện tử;… tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế web và thương mại điện tử hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web hay thương mại điện tử. Cụ thể: 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: - Kiến thức: + Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web; + Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web; Nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu; + Am hiểu biết về các công cụ phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu; + Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;
 10. 8 + Am hiểu về quản trị dự án công nghệ thông tin; + Am hiểu biết về phân tích và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin; + Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng; + Am hiểu các công nghệ mới để phát triển và vận hành hệ thống web; + Am hiểu về thương mại điện tử; + Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin. - Kỹ năng: + Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web; + Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web; + Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..); + Sử dụng cụ lập trình web để phát triển ứng dụng web; + Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email; m.vn + Có khả năng vận hành công cự quản trị hệ cơ sở dữ liệu; tna + Có khả năng tổ chức và quản lý nhóm để triển khai các dự án về thiết tVie kế web; Lua + Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống Web; ww. + Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống w Web. 2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng: - Chính trị, đạo đức: + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền; + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật; + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc; + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc. - Thể chất - Quốc phòng và an ninh:
 11. 9 + Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế; + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng; + Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 3. Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm ở các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin. II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU m.vn 1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu: tna - Thời gian đào tạo: 03 năm; tVie - Thời gian học tập: 131 tuần; Lua ww. - Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ; w - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 120 giờ) 2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu - Thời gian học các môn chung bắt buộc: 450 giờ; - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ; + Thời gian học bắt buộc: 2760 giờ; Thời gian học tự chọn: 540 giờ; + Thời gian học lý thuyết: 865 giờ; Thời gian học thực hành: 2435 giờ; III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN Thời gian của đào tạo (giờ) Mã Trong đó MH, Tên môn học, mô đun Tổng MĐ Lý Thực Kiểm số thuyết hành tra I Các môn học chung 450 220 200 30
 12. 10 MH 01 Chính trị 90 60 24 6 MH 02 Pháp luật 30 21 7 1 MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4 MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 75 58 13 4 MH 05 Tin học 75 17 54 4 MH 06 Ngoại ngữ 120 60 50 10 Các môn học, mô đun đào tạo nghề II 2385 600 1698 87 bắt buộc II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 660 230 399 31 MĐ 0 7 Tin học văn phòng 120 30 81 9 MĐ 0 8 Internet 60 20 37 3 m.vn MH 09 Lập trình căn bản 150 45 99 6 a ietn MH 10 Anh văn chuyên ngành 60 45 12 3 atV .Lu MH 11 Cơ sở dữ liệu 135 45 86 4 w ww MH 12 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 135 45 84 6 Các môn học, mô đun chuyên môn II.2 1725 370 1299 56 nghề MĐ 1 3 Lập trình Web căn bản 150 45 99 6 Thiết kế và xử lý ảnh Web MĐ 1 4 120 30 84 6 (Photoshop) MĐ 1 5 Mạng máy tính 120 30 84 6 MĐ 1 6 Thiết kế Layout Web (Photoshop) 120 30 84 6 Tổ chức và thiết kế Website 30 84 6 120 (Dreamweaver) MĐ 1 7 MĐ 1 8 PHP & MySQL 150 45 99 6 Phân tích và thiết kế hệ thống thông 120 tin MH 19 40 76 4 MĐ 2 0 Đồ án thiết kế Web 60 0 60 0 MĐ 21 Quản trị WebServer và MailServer 120 30 84 6
 13. 11 Lập trình ứng dụng quản lý trên MĐ 2 2 150 45 99 6 Web (ASP.NET) MH 23 Quản lý dự án Công nghệ thông tin 135 45 86 4 MĐ 2 4 Thực tập tốt nghiệp 360 0 360 0 Tổng cộng: 2835 900 1824 111 IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo) V.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ 1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề m.vn tự chọn tna Tùy theo nhu cầu của địa phương hoặc môi trường lao động, căn cứ vào tVie tình hình trang thiết bị cụ thể của từng trường/ Cơ sở dạy nghề sẽ xác định Lua được danh mục cụ thể các môn học, mô đun tự chọn. Có thể tham khảo trong ww. số các môn học, mô đun gợi ý sau: w 1.1.Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn: Thời gian của đào tạo (giờ) Mã Trong đó MH, Tên môn học, mô đun tự chọn MĐ Tổng Lý Thực Kiểm số thuyết hành tra Công cụ thiết kế và vẽ đồ họa 120 30 84 6 MĐ 2 5 (Corel Draw) MĐ 2 6 Thiết kế đa truyền thông (Flash) 120 30 84 6 MĐ 27 Quản trị mạng 120 30 84 6 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (SQL 120 server) MĐ 2 8 30 84 6 MĐ 2 9 Công nghệ Java 90 30 54 6 MH 30 Công nghệ thương mại điện tử 90 30 56 4 MĐ 3 1 Lập trình Web nâng cao (XML) 135 45 84 6
 14. 12 Phân tích & thiết kế hướng đối 120 MH 32 tượng 40 71 9 Tổng cộng: 915 265 601 49 (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo) 1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn - Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng môi trường lao động cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng, miền của địa phương cần có; Thời gian học tự chọn: 540 giờ; - Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục 3, các Trường/ cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/ cơ sở của mình; m.vn - Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản tna như: tVie + Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề; Lua ww. + Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của địa phương hoặc của từng môi w trường lao động cụ thể; + Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định; + Đảm bảo tỉ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định: Thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn chiếm khoảng (20 - 30)% tổng thời gian học tập các môn học, mô đun đào tạo nghề. Trong đó thực hành chiếm từ (65 - 85)% và kiến thức lý thuyết khoảng (15 - 35)%; Theo chương trình khung đã xây dựng; Thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn không vượt quá 760 giờ (trong đó lý thuyết không quá 240 giờ). - Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do Trường/ Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc có thể tham khảo, điều chỉnh từ các môn học, mô đun đề nghị trong chương trình khung này, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành nghề hoặc vùng miền; - Nếu Trường/ Cơ sở dạy nghề chọn trong số các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đề nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết từng bài học cho từng chương cụ thể. Sau đó tiến hành thẩm định và ban hành chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn cho Trường/ Cơ sở của mình;
 15. 13 - Về thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn, các Trường/ Cơ sở dạy nghề tự bố trí, cân đối vào các học kỳ cho phù hợp tiến độ và tính chất môn học, mô đun (có thể bố trí từ học kỳ III trở đi, tuỳ tính chất từng môn học, mô đun); - Về thời lượng chi tiết của từng bài học trong các môn học, mô đun tự chọn, các Trường/ Cơ sở dạy nghề có thể tự cân đối, thay đổi sao cho phù hợp với nội dung yêu cầu. 2.Hướng dẫn thi tốt nghiệp : Số Môn thi Hình thức thi Thời gian thi TT Chính trị Viết, vấn đáp, Không quá 120 1 trắc nghiệm phút Kiến thức, kỹ năng nghề - Lý thuyết nghề Viết, vấn đáp, Không quá 180 trắc nghiệm phút m.vn 2 tna - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 24h tVie - Mô đun tốt nghiệp (tích hợp Bài thi lý thuyết Không quá 24h Lua ww. và thực hành lý thuyết với thực hành) w 3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện: - Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường/Cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số xí nghiệp hay sơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo; - Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp. 4. Các chú ý khác: Nếu sử dụng chương trình khung này để giảng dạy cho đối tượng tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề, thì cần chỉnh lại kế hoạch tổng thể (2 học kỳ); học bổ sung những kiến thức, kỹ năng chưa học ở bậc Trung cấp nghề và không bố trí Thực tập tốt nghiệp (vì người học đã thực tập ở giai đoạn Trung cấp nghề). Nội dung thi tốt nghiệp cho đối tượng này chỉ cần kiểm tra các kiến thức và kỹ năng nâng cao ở giai đoạn đào tạo trình độ Cao đẳng nghề./.
 16. Phô lôc 2: Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “ThiÕt kÕ ®å häa” (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè:20 /2009 / TT- BL§TBXH ngµy 15/6/2009 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi) ––––––––––––––––– Phô lôc 2A: Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ Tªn nghÒ: ThiÕt kÕ ®å häa M· nghÒ: 40480208 Tr×nh ®é ®µo t¹o: Trung cÊp nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng vµ t−¬ng ®−¬ng; (Tèt nghiÖp Trung häc c¬ së th× häc thªm phÇn v¨n hãa phæ th«ng theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o); m.vn Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®µo t¹o: 32 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp nghÒ, tna tVie Lua I. MôC TI£U §µO T¹O ww. Ch−¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®å häa tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ nh»m ®µo t¹o nguån nh©n lùc kü thuËt lµm viÖc trong lÜnh vùc ThiÕt kÕ ®å häa. Hoµn thµnh ch−¬ng w tr×nh ®µo t¹o ng−êi häc cã kh¶ n¨ng: - Lµm c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin nh−: b¶o tr×, b¶o d−ìng, kh¾c phôc c¸c sù cè háng hãc th«ng th−êng cña m¸y tÝnh vµ m¹ng m¸y tÝnh; - Lµm c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn kü thuËt ®å häa nh−: t¹o c¸c vÏ kü thuËt, t¹o vµ chÕ b¶n c¸c mÉu qu¶ng c¸o, mÉu b×a s¸ch, b¸o, tê r¬i, pano ¸p phÝch, biÓu t−îng logo, thiÕt kÕ banner cho c¸c trang Web; - Lµm c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng nghÖ multimedia nh− chôp ¶nh, söa ¶nh, xö lý ©m thanh, quay video, dùng c¸c s¶n phÈm video. 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp: - KiÕn thøc: + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¨n b¶n vÒ c«ng nghÖ th«ng tin; + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ së vÒ ®å häa vµ ®å häa trªn vi tÝnh; + Båi d−ìng c¸c kiÕn thøc c¬ së vÒ Mü thuËt, ThÈm mü, VÏ kü thuËt; + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ d÷ liÖu multimedia vµ c«ng nghÖ multimedia nh− xö ¶nh, xö lý ©m thanh, video, animation; + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÕ b¶n ®iÖn tö. - Kü n¨ng: + L¾p r¸p, kÕt nèi, sö dông hÖ thèng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi; + Cµi ®Æt vµ sö dông ®−îc c¸c phÇn mÒm dïng trong thiÕt kÕ ®å häa nh−: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, 3D max, Dreamweaver, Aucocad, Flash, Quark;
 17. -1- + Giao tiÕp, t×m hiÓu, n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t− vÊn cho kh¸ch hµng, h×nh thµnh s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng; + Cã kh¶ n¨ng khai th¸c Internet, tra cøu tµi liÖu tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng Anh phôc vô cho yªu cÇu c«ng viÖc; + BiÕt chän phÇn mÒm, ph−¬ng tiÖn, chÊt liÖu phï hîp ®Ó t¹o ra s¶n phÈm; + Cã thÓ thiÕt kÕ, hoµn thiÖn ®−îc c¸c s¶n phÈm ®å häa nh− ¸p phich qu¶ng c¸o nh·n m¸c hµng hãa, t¹o c¸c khu«n mÉu cho s¸ch, b¸o; + Cã kh¶ n¨ng t¹o c¸c phim ho¹t h×nh 2D; quay camera, chôp ¶nh, xö lÝ c¸c ¶nh tÜnh, ¶nh ®éng; phôc chÕ ®−îc c¸c ¶nh víi ®é phøc t¹p võa ph¶i; + ThiÕt kÕ banner cho c¸c trang Web; + Cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, tù t¹o ra viÖc lµm theo yªu cÇu thÞ tr−êng; + Cã kh¶ n¨ng tù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, hoÆc häc ë cÊp cã tr×nh ®é cao h¬n. 2. ChÝnh trị, đạo đức, thể chất vµ quốc phßng: - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + §−îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chñ nghÜa M¸c - Lª nin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh, lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®−êng lèi x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n−íc; + C¸c kiÕn thøc c¨n b¶n vÒ HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt ViÖt Nam; m.vn + Tin t−ëng vµo sù nghiÖp ®æi míi, ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, tna ®Þnh h−íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc; tVie + Cã lßng yªu n−íc, yªu chñ nghÜa x· héi, trung thµnh víi sù nghiÖp c¸ch Lua m¹ng cña §¶ng vµ lîi Ých cña ®Êt n−íc; ww. + Yªu nghÒ, cã ®¹o ®øc vµ l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp; w + Cã nÕp sèng lµnh m¹nh, cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ t¸c phong c«ng nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®èi víi nhiÖm vô ®−îc giao; + TiÕp thu c¸c tinh hoa v¨n hãa cña thÕ giíi, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc ViÖt Nam trong c¸c s¶n phÈm thiÕt kÕ ®å häa; + Cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt. - ThÓ chÊt, quèc phßng: + Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó häc tËp, c«ng t¸c l©u dµi, s½n sµng phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; + Trang bÞ mét sè ph−¬ng ph¸p luyÖn tËp vµ thùc hiÖn ®−îc c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ë mét sè m«n thÓ dôc thÓ thao nh−: ThÓ dôc, §iÒn kinh, Bãng chuyÒn; + Cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®−êng lèi quèc phßng toµn d©n cña §¶ng vµ nhµ n−íc; + Cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n vÒ qu©n sù phæ th«ng cÇn thiÕt cña ng−êi chiÕn sü, vËn dông ®−îc trong c«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù trÞ an; + Cã ý thøc kû luËt vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm: Ng−êi häc sau khi tèt nghiÖp cã thÓ lµm viÖc t¹i: + C¸c c¬ quan, c«ng ty chuyªn thiÕt kÕ qu¶ng c¸o, thiÕt kÕ thêi trang, in Ên s¶n phÈm; + C¸c nhµ xuÊt b¶n s¸ch b¸o, t¹p chÝ; + C¸c Studio ¶nh nghÖ thuËt;
 18. -2- + C¸c h·ng phim ho¹t h×nh; + C¸c bé phËn thiÕt kÕ ®å häa, thiÕt kÕ Web, Website t¹i c¸c c«ng ty, ®¬n vÞ; + C¸c c¬ quan, c«ng ty liªn quan ®Õn viÖc sö dông, khai th¸c c«ng nghÖ ®a ph−¬ng tiÖn. II. THêI GIAN CñA KHãA HäC Vµ THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thời gian của khãa học vµ thời gian thực học tối thiểu: - Thêi gian ®µo t¹o: 02 n¨m - Thêi gian häc tËp: 90 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu : 2550 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n häc/m« ®un vµ thi thi tèt nghiÖp: 381 giê (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 210 giê) 2 Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 210 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 2340 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 2100 giê; Thêi gian häc tù chän: 450 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 606 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 1734 giê 3. Thêi gian häc v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng ®èi víi hÖ tuyÓn sinh tèt nghiÖp m.vn Trung häc c¬ së: 1200 giê (Danh môc c¸c m«n v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng vµ ph©n bæ thêi gian cho tna tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong Ch−¬ng tr×nh tVie khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp. ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n Lua häc ph¶i theo logic s− ph¹m ®¶m b¶o ng−êi häc cã thÓ tiÕp thu ®−îc c¸c kiÕn ww. thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶). w III. DANH MỤC M¤N HỌC, M« ®UN еO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN Vµ PH¢N BỔ THỜI GIAN Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· Trong ®ã MH, Tªn m«n häc, m« ®un Tæng Lý Thùc KiÓm M§ sè thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 106 87 17 210 MH 01 ChÝnh trÞ 30 22 6 2 MH 02 Ph¸p luËt 15 10 4 1 MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 3 24 3 MH 04 Gi¸o dôc quèc phßng-An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin häc 30 13 15 2 MH 06 Anh v¨n 60 30 25 5 C¸c m«n häc m« ®un ®µo t¹o II 1890 504 1265 121 nghÒ b¾t buéc C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt 465 147 286 32 II.1 c¬ së MH 07 Anh v¨n chuyªn ngµnh 90 42 42 6 MH 08 NhËp m«n vÏ kü thuËt 75 28 42 5
 19. -3- MH 09 KiÕn tróc m¸y tÝnh 60 14 42 4 MH 10 M¹ng m¸y tÝnh vµ Internet 60 14 42 4 MH 11 T¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt 60 18 38 4 M§ 12 ThiÕt bÞ ngo¹i vi sè 90 18 66 6 MH 13 An toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp 30 13 14 3 C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn 1425 357 979 89 II.2 m«n nghÒ MH 14 Tæ chøc s¶n xuÊt 60 28 28 4 MH 15 ThiÕt bÞ ngo¹i vi ®å häa 45 14 28 3 MH 16 C¬ së kü thuËt ®å häa 90 28 56 6 MH 17 Mü thuËt c¬ b¶n 90 28 56 6 MH 18 §å häa 2D 120 24 86 10 MH 19 C«ng nghÖ Multimedia 75 28 42 5 Kü thuËt quay camera vµ chôp M§ 20 75 12 58 5 ¶nh M§ 21 Xö lý ¶nh c¬ b¶n 120 24 86 10 M§ 22 NhËp m«n chÕ b¶n ®iÖn tö 120 24 86 10 M§ 23 ChÕ b¶n s¸ch b¸o 60 18 38 4 m.vn M§ 24 ChÕ b¶n c¸c mÉu ®Æc thï 60 18 38 4 M§ 25 ThiÕt kÕ c¸c mÉu qu¶ng c¸o 90 28 56 6 tna tVie M§ 26 §å häa 3D 90 28 56 6 Lua M§ 27 ThiÕt kÕ c¸c trang Web 120 35 75 10 ww. M§ 28 Bµi tËp tèt nghiÖp 210 20 190 Tæng céng 2100 625 1340 135 w IV. ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) V. H−íng dÉn sö dông Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bè thêi gian vµ ch−¬ng tr×nh cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän. - M«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt mang tÝnh ®Æc thï riªng trong tõng ngµnh cô thÓ hoÆc tÝnh ®Æc thï cña vïng miÒn cña tõng ®Þa ph−¬ng; - Ngoµi c¸c m«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc nªu trong môc III, c¸c Tr−êng/C¬ së d¹y nghÒ tù x©y dùng hoÆc lùa chän mét sè m«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ®−îc ®Ò nghÞ trong ch−¬ng tr×nh khung nµy (mang tÝnh tham kh¶o) ®Ó ¸p dông cho Tr−êng/C¬ së cña m×nh; - ViÖc x¸c ®Þnh c¸c m«n häc/m« ®un tù chän dùa vµo c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n nh− sau: + §¶m b¶o môc tiªu ®µo t¹o chung cña nghÒ; + §¸p øng ®−îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph−¬ng hoÆc cña tõng doanh nghiÖp cô thÓ;
 20. -4- + Phï hîp víi kh¶ n¨ng ®µo t¹o cña c¸c Tr−êng/C¬ së d¹y nghÒ ; + Phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nghÒ trong t−¬ng lai gÇn; + §¶m b¶o thêi gian ®µo t¹o theo qui ®Þnh; + §¶m b¶o tû lÖ thêi gian (lý thuyÕt, thùc hµnh) theo qui ®Þnh. 1.1. Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· Trong ®ã MH, Tªn m«n häc, m« ®un tù chän Tæng Lý Thùc KiÓm M§ sè thuyÕt hµnh tra M§ 29 §å häa h×nh ®éng 120 25 85 10 M§ 30 Biªn tËp ¶nh nghÖ thuËt 90 27 57 6 M§ 31 T¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt x©y dùng 120 25 85 10 M§ 32 Dùng video 120 25 85 10 Tæng céng 450 102 312 36 m.vn 1.2. H−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù tna chän tVie - Ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc trong nghÒ Lua ThiÕt kÕ ®å häa ®−îc biªn so¹n theo tr×nh tù logic cña nghÒ ë tr×nh ®é trung cÊp, ww. v× vËy khi gi¶ng d¹y c¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n kh«ng nªn thay ®æi thø w tù ®· s¾p xÕp; - CÊu tróc ch−¬ng tr×nh chi tiÕt còng gièng nh− ch−¬ng tr×nh chi tiÕt phÇn b¾t buéc (Phô lôc 11, 12 ®−îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 58/2008/Q§- BL§TBXH ngµy 09 th¸ng 06 n¨m 2008). 2. H−íng dÉn thi tèt nghiÖp Sè M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi TT ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c 1 ChÝnh trÞ Kh«ng qu¸ 120 phót nghiÖm V¨n ho¸ THPT ®èi víi (Theo quy ®Þnh cña Bé 2 ViÕt, tr¾c nghiÖm hÖ tuyÓn sinh THCS Gi¸o dôc vµ §µo t¹o) KiÕn thøc, kü n¨ng 3 nghÒ: ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c - Thi lý thuyÕt Kh«ng qu¸ 180 phót nghiÖm - Thi thùc hµnh Thùc hµnh Kh«ng qu¸ 24 giê - M« ®un tèt nghiÖp TÝch hîp lý thuyÕt Kh«ng qu¸ 24 giê (tÝch hîp lý thuyÕt víi vµ thùc hµnh thùc hµnh)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản