Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Thông tư 30/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Ngoc | Ngày: | Loại File: pdf | 4 trang

0
363
lượt xem
79
download

Thông tư 30/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị đinh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2003/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định 149/2003/NĐ-CP và 158/2003/NĐ-CP...

Thông tư 30/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản