Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: nguyetnga

Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản