Thông tư 49/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: sontinh

Thông tư 49/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản