Thông tư 50/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: mychau

Thông tư 50/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản