Thông tư 51/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: peternguyen

Thông tư 51/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 51/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản