Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Thông tư 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: pdf | 6 trang

0
158
lượt xem
18
download

Thông tư 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Thông tư 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính
Nội dung Text

  1. am .vn atV ietn ww .Lu w
  2. am .vn atV ietn ww .Lu w
  3. am .vn atV ietn ww .Lu w
  4. am .vn atV ietn ww .Lu w
  5. am .vn atV ietn ww .Lu w
  6. am .vn atV ietn ww .Lu w
Đồng bộ tài khoản