Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: strips

Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Nội dung Text: Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

  1. am .vn atV ietn ww .Lu w
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản