Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
2.136
lượt xem
44
download

Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. am .vn atV ietn ww .Lu w
Đồng bộ tài khoản