Thông tư 92/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: tramvo

Thông tư 92/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản