Thông tư 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: nguyenchien

Thông tư 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng

Nội dung Text: Thông tư 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản